– Vi er i en vanskelig boligsituasjon hvor det kan stå mellom pest eller kolera

Verken Flyktningtjenesten eller boligkontoret i Tromsø kommune vil ta på seg ansvaret med å hjelpe Rasu og familien, til tross for de dårlige boforholdene.

Enhetsleder ved boligkontoret i Tromsø kommune, Roar Stangnes.  Foto: JAHANGIR AKASH

nyheter

Familien fra Eritrea er under et introduksjonsprogram med praksis og språkopplæring i regi av Flyktningtjenesten, og har gjentatte ganger henvendt seg til dem for å få hjelp i den vanskelige bosituasjonen.

Konstituert enhetsleder i Flyktningtjenesten, Inger-Anita Markussen, forteller at de ikke har ansvaret for bosettingen av flyktningene.

– Ikke kommunens ansvar

– All boligformidling går gjennom boligkontoret i kommunen. Vi har ansvar for stønad i forhold til opphold og introduksjonsprogram med praksis og språkopplæring, og de får lønn hos oss i de to årene de går på skole. Innenfor denne lønnen skal de også betale husleie.

– Men bør ikke dere da vite hva dere betaler for?

– Hvis de skaffer seg bolig selv er det ikke kommunens ansvar, sier hun.

– Men hvis de er under et introduksjonsprogram hos dere, er det ikke rart å ikke skulle følge dem opp og veilede dem i bosituasjonen også?

– Det kan du godt synes er rart. Men arbeidsfordelingen er slik at boligkontoret tar seg av det. Dersom de skaffer seg bolig selv gjør de det på eget ansvar, som alle andre. Vi intervenerer ikke i slike tilfeller. Vi kan ikke gå inn i en privat bolig og vurdere forholdene.

Kan ikke hjelpe

– Så hvis flyktningene ikke får bolig gjennom boligkontoret, og ikke får hjelp av dere, da står de uten hjelp og veiledning?

– Da kan ikke vi i Flyktningtjenesten hjelpe dem. De flyktningene som kommer til Tromsø har vi oversikt over, og det er ingen som ikke har et sted å bo. Det er forskjell på flyktninger som kommunen bosetter og skaffer den første bolig til, og de som etter hvert velger å skaffe seg bolig på egen hånd. Slik jeg forstår det har boligen i dette tilfellet dårlig standard. Men det har ikke vi ansvar for.

– De har jo en bolig og da står man i kø på lik linje med alle andre som søker kommunale boliger, legger hun til.

Prioriterer vanskeligstilte

Når iTromsø henvender seg til boligkontoret og enhetsleder Roar Stangnes, får vi beskjed om at heller ikke de kan hjelpe eller gi familien veiledning.

– Familien har søkt om kommunal bolig gjentatte ganger og fått avslag hver gang. Hvorfor har de ikke fått bolig?

– Jeg vil ikke kommentere denne saken spesielt, men kan si noe om behandlingen av søknader som kommer inn til oss.

Han forklarer at boligkontoret har over 200 husstander på søkerlisten.

– Vi prioriterer alltid de mest vanskeligstilte. Når noen får avslag hos oss får de beskjed om at de er med i vurderingen de neste tre månedene. Dersom de ønsker å være med videre etter dette må de melde fra.

Må skaffe bolig på egen hånd

Han viser til at dette ikke er en søkerliste som går på ansiennitet og at man derfor ikke kan klatre opp på listen.

– Det er alltid de mest trengende som blir prioritert uavhengig av hvor lenge de har stått på søkerlisten. Vi ønsker at flest mulig skal skaffe seg bolig på egen hånd – uavhengig om det er flyktninger eller andre søkere.

– Får de noen hjelp eller veiledning i å finne seg bolig etter å ha fått avslag hos dere?

– Vi bistår dem ikke med søking av bolig i det private leiemarkedet. Vi har ikke ressurser til å veilede dem i boligsøkingen på det private markedet. Hvis noen er akutt bostedsløse kan de gå til Nav og de kan fatte vedtak om midlertidig bolig. De som har klart å skaffe seg bolig har vanskeligere for å få bolig gjennom kommunen.

– Selv om de bor under dårlige forhold?

– Dessverre så er vi i en vanskelig boligsituasjon hvor det kan stå mellom pest eller kolera. Det er klart at det er beklagelig dersom denne familien bor under dårlige forhold, men vi er i en situasjon hvor alle på søkerlista blir vurdert til enhver tid og det er de mest trengende som får bolig.

– Den enkeltes ansvar

Han viser til at kommunen har i underkant av 800 boliger til rådighet utenom omsorgsboligene. Noe eier kommunen selv, noe fremleies av private aktører gjennom kommunen, mens andre boliger har en tildelingsrett gjennom ved at privat utleier får fått finansiert boligkjøp via Husbanken mot en kommunal tildelingsrett.

– Det er slik at det er den enkeltes ansvar å skaffe seg bolig. Men jeg vet at det er en større utfordring å skaffe seg bolig som flyktning når man ikke kan språket.

– Men du kan ikke si noe om hvorfor familien ikke har fått bolig gjennom boligkontoret?

– Det jeg kan si er at det alltid er noen som er mer vanskeligstilte. Enten fordi de er bostedsløse eller at det er andre årsaker til at de ikke får skaffet seg bolig på egen hånd. Vi har så mange på søkerlista at vi må gjøre en prioritering, sier Stangnes.