– Håper ungdom tenker fremover og velger fremmedspråk

Den europeiske språkdagen har denne uken blitt markert i Tromsø, og det blir stadig større fokus på det kinesiske språket.
nyheter

Tromsø er i år base for markeringen av den Europeiske språkdagen. Det har vært arrangementer for både fagfolk, vanlig publikum og skoleelever. På biblioteket ble det arrangert lynkurs i fransk, spansk, kinesisk og tysk, og det ble holdt en paneldebatt om hvorfor fremmedspråk er viktig.

– Vi har to ting vi skal jobbe mot: bedre kvalitet i fremmedspråkundervisningen og at flere blir motivert for å velge fremmedspråk, sier Steinar Nybøle, direktør Fremmedspråksenteret.

Lurt med fremmedspråk

– Det vi har gjort er at vi har lagt alle våre arrangementer hit til Tromsø. I tillegg til det har vi oppfordra alle i landet, spesielt skolene, om å markere dagen, sier han.

Fremmedspråksenteret er opptatt av at ungdom skal tenke fremover når de får mulighet til å velge fremmedspråk på ungdomstrinnet.

– På landsbasis ligger tallet på dem som velger fremmedspråk på ungdomstrinnet på 80 prosent, så ungdommen er nok veldig opptatt av at det er lurt å ha et fremmedspråk til, sier Nybøle.

Fokus på språk og kultur

– Nå kommer også språk som kinesisk og arabisk som er store verdensspråk, og som er aktuelle i dag. Vi har skoler som tilbyr disse litt eksklusive språkene, det er jo kjempestore språk, sier direktøren.

På Kongsbakken videregående skole hadde de markering av språkdagen med sang, mat og lynkurs i språk, og hele syv fremmedspråk ble representert. Kongsbakken er en av skolene som tilbyr kinesisk.

– Denne dagen handler om fokus på språk. Språk er viktig i kombinasjon med andre fag. For eksempel er Kina i dag den fjerde største handelspartneren til Norge, sier avdelingsleder for språk, Kari Kristensen.

Et blomstrende språk

Maiken Bergheim (17) og Mira Stadt Wang (17) har kinesisk som valgfag.

– Vi prøver å rekruttere flere til å velge kinesisk som valgfag. Det er jo et stort verdensspråk, så det kan være en viktig ressurs å ha med seg videre, sier Bergheim.

– Kinesisk er litt unikt her i landet, og det virker som et språk som blomstrer mer og mer, tilføyer Stadt Wang.

Språkklassen skal på studietur til Beijing til våren, og gleder seg til å teste språket blant befolkningen der.

– Det er ikke så vanskelig som man tror. Tegnene er litt vanskelige, men vi lærer å lese tegnene i første omgang samtidig som vi også skriver litt, sier Stadt Wang.