Slik skal nye Polaria bli

Polaria har i mange år planlagt en utvidelse av opplevelsessenteret. I beste fall kan «nye» Polaria åpne dørene sommeren 2017.
nyheter

Da Polaria ble bygget i 1998 var bygget dimensjonert for 40.000 besøkende i året. Når opplevelsessenteret nå har nærmere 120.000 besøkende, byr det på utfordringer. Derfor har de i flere år jobbet med planene om å bygge ut.

I januar 2014 omtalte iTromsø Polarias planer om utvidelse. Da hadde stiftelsen søkt fylkeskommunen om RDA-midler til et forprosjekt med tanke på å utvide. Dette forprosjektet er nå gjennomført.

– Vi ønsker å bygge et ekstra «isflak» på bygget, som skal være både tykkere og lengre enn de eksisterende fem flakene. Dette vil gi oss en arealøkning på 50 prosent, det vil løse utfordringer og gi oss nye muligheter, forteller styreleder Hilde Sjurelv.

Utendørs basseng

Det nye flaket skal inneholde et nytt, utvendig selbasseng med amfi, ny kafé, et splitter nytt klasserom med våtlab, samt lager til mat og utstyr, og «sykehus»-lokaler for selene.

– Selene er Polarias største attraksjon, og på denne måten vil vi gi publikum en helt ny selopplevelse, sier Sjurelv.

– Ved selbassenget vi har nå er det cirka 100 av publikum som har mulighet til å se godt. Når vi får inn cruiseturister kommer det opp mot 500 stykker av gangen, og da er det 400 som ikke får den gode opplevelsen. Det forteller de videre om, blant annet på TripAdvisor. Det påvirker oss, sier daglig leder ved Polaria, Geir Stokke.

Nye arter

I det nye amfiet vil det være 500 sitteplasser. I tillegg er det mulig å se fra kafeen og fra et glassbelagt gangareal.

– Med det nye bassenget vil vi ha mulighet til å få inn nye arter i det «gamle» selbassenget, i tillegg til at selene får bedre plass. Vi øker dyrevelferden i tillegg til at vi øker artsmangfoldet, fortsetter Stokke.

Arealet som nå huser kafeen på Polaria ønsker Stokke å bruke til midlertidige utstillinger.

– Dessuten har man nå utsikt rett mot parkeringa fra kafeen. Med den nye kafeen vil man se ut over sundet, legger Sjurelv til.

Det er arkitektkontoret JAF som har utviklet tegningene av påbygget. Dette er samme arkitektkontor som står bak selve Polaria-bygget. I tillegg har Asplan Viak sett på hva utbyggingen kommer til å koste, og Polaria regner med å måtte ut med rundt 70 millioner for utvidelsen.

– Ettersom det er snakk om et påbygg, og ikke et nytt bygg, blir det billigere. Noe som derimot gjør at beløpet blir høyere, er at vi bygger ut i vannet, sier Stokke.

Kjøpe bygget

Men før stiftelsen starter finansieringsarbeidet, må de komme til enighet med Statsbygg, som eier selve bygget.

– Da Polaria ble bygget ble mye glemt. Investeringsrammen var ikke stor nok, og det var ikke satt av penger til drift. Derfor var Polaria teknisk sett konkurs da man åpnet. Det ble da gjort en byttehandel, og Statsbygg ble eier av bygget, forteller Sjurelv.

– Nå er vi i forhandlinger med staten om å få kjøpe bygget billig. De ønsker i utgangspunktet 25 millioner for bygget, men det kan vi ikke betale, fortsetter hun.

Så snart stiftelsen har overtatt bygget kan de begynne å jobbe med finansieringen av påbygget. Men det er altså avhengig av at de får bygget såpass billig at de slipper å låne penger.

– Vi ser lyst på å kunne finansiere påbygget dersom vi eier hovedbygget, og ikke sitter med masse lån.

Dersom alt går som stiftelsen håper, vil «nye» Polaria kunne stå klar allerede sommeren 2017.

– Området er allerede regulert for utbygging. Med en gang vi har finansieringen i boks, kan vi stikke spaden i jorda. Byggeperioden vil bli på et år, sier Stokke.