Fortviler over plassmangel

Voksenopplæringa er bekymret for at også deres nye lokaler vil være for små.
nyheter

I dag holder Voksenopplæringa til ved Fridtjof Nansens plass. Der disponerer skolen omtrent 1.700 kvadratmeter – og med å ha tatt i bruk både kantine, språklab og grupperom som kriseløsninger for klasserom, har de 17 rom i bruk. En klasse har også måtte ha undervisning i lokaler utenfor skolen på grunn av plassmangel.

Elin Jørgensen er lærer ved Voksenopplæringa og arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet. Hun forteller om dårlige forhold ved skolen.

– Vi har tatt i bruk flere uegnede rom til klasserom. I de små rommene sitter det femten voksne mennesker. I tillegg er bygget i elendig stand, sier Jørgensen.

– Uverdige forhold

Bygget er ikke laget for å være en skole. Det er bygd som et kontorbygg.

– Det er uverdige forhold. Toalettforholdene er dårlig. Lærerne har lite plass. Det er skeive gulv, sprekker i muren, vindu som er dårlig isolert og vindu som ikke kan åpnes. Om vinteren er det iskaldt i bygget, sier Jørgensen.

Og slik har det vært lenge, ifølge Jørgensen. Hun mener de burde ha vært flyttet ut for lenge siden.

– Det blir verre og verre og det er svært uheldig, spesielt for elevene, men også for lærernes arbeidsforhold, sier hun.

Vært stille

Den 22. mai samlet Voksenopplæringa, tildelingskontoret, boligkontoret og flyktningtjenesten seg sammen med prosjektleder og arkitekt for første orienteringsmøte om det aktuelle lokalet i sentrum, som mest sannsynlig vil være lokalene Voksenopplæringa flytter inn i. Etter møtet skulle de møtes igjen en uke etter. Det skjedde aldri, og Voksenopplæringa har ikke hørt noe fra kommunen etter det.

– Jeg håper man skjønner situasjonen og skjønner at vi må ha lokaler vi kan vokse i. Vi bekymrer oss både for situasjonen slik den er nå og hvordan den blir i nytt bygg. Vi må ut av dette bygget, men vi er ikke tjent på å flytte over i et bygg som er for lite, sier Jørgensen.

– Ikke krisemaksimer

Rektor ved Voksenopplæringa, Inger-Anita Markussen forholder seg rolig og ubekymret overfor saken.

– Dette er en prosess som pågår og som kommunen som arbeidsgiver har som ansvar å ivareta. Selv om vi i utgangspunktet leverte inn en oversikt med hva vi trengte i mai, så tar vi stadig inn flere flyktninger fra Flyktningstjenesten og får derfor større behov. Lokalene blir derfor tilpasset etter dette, sier Markussen.

Rektoren regner med at planene med nye lokaler blir mer konkretisert utover høsten, ettersom hvilket plassbehov Voksenopplæringa får.

– Hvis det er sånn at vi og flyktningstjenesten har behov for mere plass, så må kanskje noen av de andre enhetene vike. Dette er en prosess med flere etapper, først skal man finne riktige lokaler, så se an behovet og hvor stort det må være, og det tar tid. Jeg ser ingen grunn til å krisemaksimere det hele, legger Markussen til.

Overrasket

Juridisk rådgiver i kommunen, Bent Arne Strand, forteller at kommunen i over lengre tid har hatt en dialog med enhetslederne og orientert dem om nye lokaler, og blir derfor overrasket når iTromsø spør om hvorfor kommunen ikke har tatt kontakt med Voksenopplæringa etter møtet i mai.

– Senest i sommer ga vi en lang skriftlig redegjørelse til kommunestyremøtet etter innsendt spørsmål om nye lokaler til Voksenopplæringa, med nøyaktig samme spørsmål som du stiller nå, sier Strand.

Grunnen til at det har tatt lang tid å finne nye lokaler, mener han er fordi både Voksenopplæringa, tildelingskontoret, boligkontoret og flyktningtjenesten er vurdert samlokalisert.

– Det vi leter etter må både være arealeffektive lokaler og tilfredsstille krav til arbeidsplasser, samt tilfredsstille den universelle utformingen. Da er det svært få lokaler å velge mellom, påpeker han.

Nytt møte

Etter møtet i mai presenterte kommunen grovskissene til det aktuelle lokalet i sentrum.

– Nå har vi kommet såpass langt at vi har fått mer detaljerte skisser på bordet. Utleier har nå nok kjøtt på beinet til å hente inn tilbud fra entreprenører om tilretteleggelse av lokalene. Etter dette vil utleier gi kommunen et tilbud på kontrakt, sier Strand.

– Samtidig sendte jeg sist torsdag ut møteinnkallelse til enhetsledere, for å invitere de til nytt møte førstkommende onsdag hvor vi vil presentere skisser samt videre planer, legger Strand til.

Derimot forstår han at det har blitt forvirring rundt kommunikasjonen dem imellom.

– Jeg kan forstå at brukerne reagerer, men dette er et omfattende prosjekt, og vi innkaller bare til møter dersom det er noe nytt i saken, legger han til.

– Og det er det nå, understreker han.