John Strandmo"/>

Gir bort kirker

Kirkelig fellesråd har ikke råd til å beholde dem.

  Foto: RONALD JOHANSEN

nyheter

Byggforvalter Leif Guttormsen vil ikke si hvilke kirkebygg det dreier seg om. Men "Tromsø" har grunn til å tro at Mjelde kapell avhendes først. Deretter går det samme vei med kirkene enten i Ullsfjord eller på Hillesøy.Trenger millioner

- Jeg trenger 4,4 millioner kroner neste år for å kunne vedlikeholde kirkene og gravlundene. Men de byggene som vi vurderer å kvitte oss med, krever alene betydelige summer. De pengene har vi ikke. Og dersom ingen vil overta eierforholdet og vedlikeholdet, vil kirkebyggene råtne på rot.

Guttormsen sier at han på det nærmeste har planen klar. Men det er opptil fellesrådet å ta den endelige avgjørelsen. Det vil skje like over nyttår.

- Foreløpig er alle bykirkene i en slik stand at de kun krever normalt vedlikehold.

- Når det gjelder eksempelvis kirkebyggene på Mjelde og Sjursnes, er skadene så omfattende at det vil koste et ukjent antall millioner å få kirkene i forsvarlig stand.Kirkegårder

Om fellesrådet bestemmer seg for å gi slipp på to distriktskirker, skjer det i håp om at ildsjeler overtar og gjør de nødvendige utbedringene.

Men det ikke mulig å overta for å endre driftsmåte. Det skyldes at kirkene ligger inngjerdet med gravlund på alle kanter.

- Som tidligere år befinner Kirkelig fellesråd seg i en økonomisk hengemyr. Når rådmannen fordeler pengene for neste år, havner vi - jeg hadde nært sagt som vanlig - på jumboplass i antall tildelte kroner.

- Når vi ikke engang får kompensert lønns- og prisstigningen, er det en kjensgjerning at det ikke blir rom for millionutbedringer.Millioner

- I 2005 ble det konstatert at det trengs 30 millioner kroner for å sette kirkene i kommunen i forsvarlig stand. Nå låner menighetsrådet i Tromsdalen 16 millioner kroner og reduserer vårt totale vedlikeholdsbehovet tilsvarende.

Men likevel er vi avhengig av titall millioner for å få brikkene på plass. De pengene er det ingen som vil tildele oss. I mellomtiden råtner flere kirkebygg på grunnvollene, konstaterer Leif Guttormsen.