Forfalsket brev

25-åring dømt til samfunnstjeneste.
nyheter

25-åringen hevdet at han hadde mottatt to forfalskede brev fra Fylkesnemnda for sosiale saker. I realiteten var det han selv som hadde forfalsket brevene.

Sint på barnevernet

I rettsmøtet 7. februar forklarte 25-åringen at han hadde vært så sint på barnevernet i Målselv på grunn av at han og kona var fratatt foreldreansvaret for begge barna, at han forfalsket brevene slik at det så ut som de kom fra Fylkesnemnda.

I brevene skulle det fremgå at han hadde krav på å få tilbake den eldste sønnen som var plassert på fosterhjem.

Så gikk den siktede til politiet og sa at han hadde fått brevene i posten og at han trodde de var forfalsket.

Godtok dommen

I dommen heter det at det foreligger flere formildende momenter i saken, blant annet siktedes vanskelige livssituasjon og en rettspsykiatrisk undersøkelse som viser at siktedes vurderingsevne blir vurdert til lavere enn hos gjennomsnittet av befolkningen.

Siktede ble dømt i henhold til påtalemyndighetens påstand om samfunnsstraff i 30 timer, subsidiært 18 dagers fengsel.

Domfelte godtok dommen.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter