Reidar Gregersen"/>

Henges ut på internett

En rekke tromsøværinger henges ut på en svarteliste over barnevernssympatisører på Internett. SI DIN MENING: Har internett blitt den nye gapestokken?
nyheter

På nettstedet begrunnes listen med at "Familiene ser det som helt nødvendig å opplyse andre folk om hvordan barnevernet fungerer i virkeligheten. Det er viktig å få fram hvilke aktører man bør passe seg for, fordi at de har et uforstandig syn på familiens betydning for barn."

Alt fra barnevernsarbeidere til advokater, fosterforeldre, journalister, politikere og lærere fra hele landet henges ut på listen.

En av dem er Trude Haugli, professor i barnerett. Hun er ansatt som dekan ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø.

– Det er ikke morsomt med denne type liste uansett og at andre folk advarer mot meg, men det er jo ytringsfrihet så føler folk behov for å lage denne type lister får de bare gjøre det, sier hun.

Lovlig

– Det er nok vanskelig å stoppe dette ut fra personopplysningsloven, fordi ytringsfriheten går foran. Dette har vært vurdert av vår klagenemnd. Disse sakene er vanskelige, men vi anbefaler ikke noen å legge ut slike opplysninger på nett. Vi advarer mot det, sier seniorrådgiver i Datatilsynet, Gunnel Helmers, til Dagens Medisin.

Han anbefaler folk til å ta kontakt med nettsiden og be om å bli fjernet fra listen. Dersom det ikke fører fram, kan man vurdere å melde saken til politiet.

Men på hjemmesiden til svartelisten er følgende presisert: " Melding av navn som en ønsker inn på disse listene forutsetter medlemskap i Gruppen til Familiens Selvstendige Rett (GFSR). Navn som er meldt inn til listene og er blitt antatt, vil under ingen omstendigheter bli fjernet igjen. "

Det lyktes ikke "Tromsø" å komme i kontakt med gruppen i går, men det presiseres heller ikke at det er denne gruppen som står bak nettstedet. Siden ble opprettet i 2007.

Engasjert

Trude Haugli har vært svært engasjert i barnevernsretten i mange år og har både forsket og undervist i emnet.

– Jeg har vært kritisk til det ene og det andre og det kan jo være grunnen til at jeg er tatt med på listen, sier hun.

Haugli presiserer at hun mener familien er helt grunnleggende for barns oppvekst.

– Men noen ganger er det viktig å gi en annen type hjelp enn familien klarer å gi, sier hun.

Bjørnetjeneste

Advokat Ulf E. Hansen er også på listen.

– For mitt vedkommende gjør det ingenting. Det sier mer om de som lager listen enn om meg. Når det er sagt ville jeg blitt litt fornærmet om jeg ikke sto der. Jeg har bistått mange kommuner i Troms og Finnmark i barnevernssaker, sier han.

Hansen mener de som lager listen gjør folk som trenger hjelp en bjørnetjeneste.

– Det er veldig uheldig at de oppfordrer til å gå i front mot barneverntjenesten. Det kan føre til at problemstillingene blir forverret, sier Hansen.

SI DIN MENING: Har internett blitt den nye gapestokken?