Få søkere til helsesektoren

Få ungdommer i Troms ønsker å jobbe i helsesektoren. Størst økning blant håndverksfagene.
nyheter

- Yrkesfagene er ekstremt kjønnsdelte. Det er fortsatt stor overvekt av jenter på helse- og omsorgsfagene, og stor overvekt av gutter på de tekniske utdanningene, sier fylkesråd for utdanning og helse, Pål Julius Skogholt (SV).

Hovedinntaket til videregående skoler i Troms ble klart i tirsdag. 6217 søkere med ungdomsrett (søkere mellom 16 og 19 år med lovfestet rett til videregående utdanning) har fått skoleplass. 220 søkere står på venteliste. Mangelen på helsepersonell er fortsatt stor i Norge og opptaket til videregående skoler gir ingen bedring på situasjonen.

- Vi har for lite søkere til helsefagene i forhold til samfunnets fremtidige behov. Vi har heller ikke merket noen økning de siste ørene, sier Skogholt.

Si din mening: Hvordan skal vi få nok folk inn i helsesektoren?

Fylkesråden tror at sektoren sliter med et dårlig omdømme som gjør helsefagene lite interessante for ungdommene. Skogholt innrømmer at de ikke har gjort en god nok jobb for å tiltrekke ungdommer til helsefagene, men mener samtidig at problemet er større enn som så.

- Jeg tror det må en større samfunnsendring til. Det handler om at selve sektoren må fortelle alle de positive sidene ved å jobbe der, de gode opplevelsene ved å hjelpe og drive omsorg. Vi kan ikke bare ha krisebeskrivelsen hele tiden, sier Skogholt.

Størst økning opplever bygg- og anleggsteknikk og teknisk og industriell produksjon ved årets opptak i Troms.

- Sannsynligvis har ungdommene fått med seg at samfunnet har bruk for håndverkere, og at hvis du har ei god utdanning innenfor denne sektoren så får du en godt betalt jobb, sier Skogholt.