Sletter stoppordren

Godtar at byggene kuttes med 65 cm. Naboene protesterer.

  Foto: Jon Terje Eiterå

  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

Kommunen sletter stoppordren på to boliger oppført i Biskop Berggravs gate 25. Byutvikling har nå godkjent søknaden om endret byggehøyde fra Spectrum Byggfornyelse AS, og utbygger kan dermed fortsette byggearbeidene på eiendommen.

Naboklager

– Takflaten skal reduseres med 40 cm og gesimsen med 25 cm. Til sammen blir huset redusert med 65 cm, opplyser jurist Frank Bjørkum ved Tromsø kommunes byggesaksavdeling.

Den endelige byggehøyden målt på utvendig takflate blir 8,6 meter fra gulvet i første etasje. I tillegg kommer gesims på 15 cm over takflaten.

– Dette kommer vi til å forfølge. Det er helt opplagt at vi ikke vil godta dette, sier nabo Jan Allertsen.

Han fastslår at vedtaket klages til Fylkesmannen via planutvalget.

Avviser klagene

Byggesaken ved Prestvannet har versert i flere måneder etter at naboer klaget på høyden på husene. Kommunen fant at husene var plassert for høyt i terrenget, og vedtok byggestopp i mars i år. I mai fikk utbyggerne pålegg om riving, og det ble samtidig varslet tvangsmulkt.

Utbyggerne har siden vært i dialog med Tromsø kommune om hvordan byggesaken kunne løses.

Byutviklingssjefen avviser naboenes klager, og viser til at naboene først ikke hadde innvendinger til byggeprosjektet selv om tegningene viste større byggehøyde.

Til dette bemerker naboene at det tidligere i byggesaken ble gjort feil ved at de ikke ble varslet om at byggehøyden var så stor at det krevde dispensasjon.

Mer om saken i dagens papirutgave av «Tromsø»!Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter