Peter Reinholdtsen"/>

Vil ta makta med våpen

Kommunistisk organisasjon er forberedt på væpnet revolusjon.
nyheter

- Vi har ingen tro på en ren parlamentarisk overgang til kommunismen. Historien har vist oss at væpnet revolusjon er den eneste måten arbeiderne kan frata borgerskapet makten. Det betyr ikke at vi ønsker vold og hamstrer våpen, men at vi innser at vi må være forberedt på væpnet kamp når den tid kommer, sier Kenneth Fuglemsmo, talsperson for Revolusjonær kommunistisk ungdom (RKU).

På landsmøtet i april i år kvittet Rød Ungdom seg med 12 medlemmer som var med i den marxist-leninist-maoistiske gruppen Tjen Folket. RKU er dannet som en egen organisasjon, under ledelse av Tjen Folket.

- Vi er en helt ny organisasjon og vi går ikke ut med hvem som er medlemmer hvor. Det jeg kan si er at vi er kjent med Tromsøs radikale historie og at vi jobber i landsdelen, forteller Fuglemsmo.Han tror ikke at å samle ideologien fra Marx, Engels, Stalin, Lenin og Mao blir for vidt.

- Vi mener at de fem store bygger på hverandre og gir den mest avanserte formen for kommunisme i dag. Den lærer oss hvordan vi skal tenke og handle for å nå våre mål, sier Kenneth Fuglemsmo, fra sitt oppholdssted i Trondheim.

På nettsidene deres defineres borgerskapet som: "en klasse med kapitalister, byråkrater og politikere som kontrollerer staten og de kapitalistiske selskapene."

De mener en revolusjon må planlegges, og det er en jobb som både Tjen Folket og RKU tar alvorlig. Fuglemsmo mener at mye tyder på at også myndighetene tar kommunister alvorlig.

- Jeg er ganske sikker på at overvåkingspolitiet følger med hva vi holder på med, sier han.