Vil ikke ha løsrivelse

Det nye Hålogaland Partiet ønsker ikke Nord-Norge som egen stat. DEBATTEN RASER: Trenger vi et nytt parti?

  Foto: Jon Terje Eiterå

  Foto: Jon Terje Eiterå/ Bildet er manipulert av Åsgeir Johansen

nyheter

Utgangspunktet for det sylferske partiet er facebookgruppa " Republikken Hålogaland ", som tok til orde for en løsrivelse av Nord-Norge .

Men partiet som ble dannet i kjølvannet av den hurtigvoksende facebookgruppen understreker nå at de ikke ønsker Nord-Norge som egen stat.President

I stedet vil man ha Norge som en republikk, med fem selvstyrte delstater og en president som sitter over der igjen.

- Vi mener kongehuset er modent for utskiftelse, og en ny statsforfatning innføres i Norge, etter modell av den tyske statsforfatningen, hvor flere delstarter utgjør Tyskland som samlet enhet, skriver talsmann Per Vidar Johansen i en pressemelding fra det nystiftede partiet.Imot lykkejegere

Partiet understreker sin sosialdemokratiske forankring og at man har som hovedmålsetning å desentralisere makten fra Østlandet til de fem delstatene.

Et flerkulturelt samfunn har det nystiftede partiet ingenting imot, men påpeker også:

"Vi ønsker at flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere holder norsk lov. Lykkejegere fra andre land er vi imot, at skal få komme til Norge".Les hele pressemeldingen fra Hålogaland Partiet her!

Hålogaland Partiet ønsker ikke en løsrivelse av Nord Norge, som egen stat!

Vi har som hovedbudskap, at vi jobber for at hele Norge skal omgjøres til republikk, med 5 selvstyrte delstater, som hver velger eget parlamanet og egen statsminister. En felles President velges fra disse 5 delstatene, som en øverste samlende instans for hele Norge.

Vi menet kongehuset er modent for utskiftelse, og en ny statsforfatning innføres i Norge, etter modell av den tyske statsforfatningen, hvor flere delstarter utgjør Tyskland som samlet enhet.

Sosialdemokratisk forankret

Vi ønsker å splitte pensjonsfondet i 7 ulike fond, 5 regionale delstatsfond og 2 nasjonale fond for forsvarsog sikkerhet, samt 1 fond for internasjonale forpliktelser. Hver delstat tar hand om egne ressurser, egen politikk på samferdsel, landbruk, fiskeri, turisme, finans, olje og gass, og så videre.

Hålogaland Partiet er sosialdemokratisk forankret, med hovedmålsetning om å desentralisere maktapparatet fra de sentrale østland og over til de 5 ulike delstatene.

Vi ønsker at fiskerikvoter skal handteres lokalt og det skal være ilandsføringsplikt for all fisk som taes i havet, med unntak for russiske fiskebåter som har kvoter i norske farvann. Vi ønsker å styrke norske småbruker bønder, ved å styrke småskala matproduksjon programmet.

Hålogaland Partiet er for et flerkulturelt samfunn, men vi ønsker at flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere holder norsk lov. Lykkejegere fra andre land er vi imot, at skal få komme til Norge.

Redaktør Hansen i Tromsø skriver i sin leder artikkel, om at nok e nok. Han stiller spørsmålet med hva som er meningen med å "starte et politisk parti, med målsetning om å skille Nord Norge fra resten av landet.

Hansen mener at vårt parti, Hålogaland Partiet, bekrefter myten om at folk "oppi der" er så spesielle og så særegne, at de må handteres deretter.

Han mener vårt parti tar en stor risiko ved å gjøre " bill merk, ikke nordlending" til en rådende holdning i langt større grad, enn tilfellet i virkeligheten er.Det er derfor nærliggende å spørre: Vet redaktør Hansen egentlig hva virkeligheten for folk i Nord Norge, er?Vet han at Reinøy Sjømat AS på Reinøya, nærmest får ramponert sine forsendelser med fiskemat produkter på vei til butikkene i Tromsø, fordi veistandarden på fylkesvei 301 er så elendig at lastebilen kjører berg og dalbane mellom hullene i veien, for å kunne frakte varer fram til markedet?

Vet han at kulturskolen i Tromsø fikk kroner 0 i statsstøtte, for å dekke leiekostander for sine lokaler, mens kulturskolen i Oslo fikk 15 millioner kroner fra statsbudsjettet, til å dekke husleien, til sine enormt flotte lokaler?

Vet han at E6 sør for Alta ble stoppet grunnet at samferdsel budsjettet for Nord Norge inneholder minimalt med midler, på denne utgaven av nasjonal transportplan?

Vet Redaktør Hansen at Nord Norge urettmessig blir avspist med smuler på alle poster i statsbudsjettet, i forhold til folketallet og verdiskapningen i nord?

Hvis Redaktør Hansen hadde satt seg inn i hverdagen, for de aller fleste nordlendinger, som ikke har redaktørlønn, og som daglig kjenner på fornedrelsen av å alltid bli avfeid og måtte kjempe, for å beholde selv den mest naturlige menneskerett, som Oslogryta tar som en selvfølge, så har kanskje Hansen uttalt seg annerledes om vårt parti.

Det skal sies til Hansen sitt forsvar, at han kun kommenterer utfra debatten som har versert på facebook, og således ikke har inngående kjennskap til vårt parti. Men vi mener at vi heller ikke finner oss i at vi fortsatt skal ha den mentaliteten her nord, om at vi skal stå med lua i handa og ta til takke, med det som kommer sørfra. I så måte vil vi si at: "nok er nok"

Vi finner oss lengre ikke i den urett, som alltid har blitt påført oss "her oppe". Vi har rett og plikt til å ta vare på våre egne ressurser. Vi har rett og plikt til å selv bestemme, hvordan vårt samfunn skal være. Vi har rett og plikt til å selv vurdere, hvilken statsforfatning vi ønsker å innføre.

Vårt parti ønsker å gjøre en rekke endringer, i vårt samfunn. Vi ønsker lokal demokratiet tilbake, vi ønsker ikke at en liten elite av " gutteklubben grei" skal bestemme over hvordan vi "her oppe" skal styre vårt samfunn. Vi ønsker å selv beholde fisken, slik at den ikke fiskes langt ute i havet og sendes ut av landet til Kina, slik at vi kun skal få lov til å kjøpe dyre fiskepinner fra monopolistene REMA, RIMI, COOP eller Norgesgruppen, som eier hele dagligvare markedet, produsert av mennesker som lever på slavelønn og uverdige arbeidsforhold, i på kinesiske slavefabrikker.

Vi ønsker at også Midt Norge, Vest Landet og Sør Landet, som også sliter med tilsvarende problemer hvor natur ressursene forsvinner ut av landsdelene sine, skal få beholde sine egne ressurser, slik at de kan forvalte disse verdiene til det beste for sitt samfunn. Vi jobber ikke mot mesteparten av landet, vi jobber for disse regionene. Vi jobber for samarbeid mellom nord og sør, vi jobber for lokal demokratiet og mot makt korumpering i Oslogryta.

Som en kurositet til slutt. Scottish National Party, som er det størte partiet i Skottland, de jobber mot sentraliseringen i UK og for lokal demokratiet i Skottland. Vårt parti fikk mandag samme dag som partiet ble stiftet, på en meningsmåling utført av NRK, 16 % av stemmene , og ble rangert som Norges 3 største parti, dagen etter vi ble stiftet.Omtrent like store som AP i Nordland.

Godt valg nest høst!

For Hålogaland Partiet

Per Vidar Johansen

- pressetalsmann -