- Fare for sikkerheten

Christiane Kolberg fikk ikke komme inn i Gaza.
nyheter

27. og 28. oktober skulle psykiater Christiane Kolberg delta på en konferanse i Gaza. Konferansen var i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO), og skulle ta for seg den psykiske helsen hos befolkningen i den avsperrede byen.

Deltakerne kom aldri lengre enn til grensa.

- Israelerne har total kontroll på alt og alle som reiser ut og inn av Gaza. WHO skulle ordne visum, men alle fikk avslag. De mente vi var provokatører og bråkmakere, ikke seriøse forskere og fagfolk, forteller Kolberg.

Styrker moralen

Selv tror hun at avslaget grunnet i det faktum at besøk utenfra er med på å styrke moralen til befolkningen i Gaza.

- Byen har vært helt blokkert i 16 måneder. Når de får besøk føler de seg ikke så ekskludert lenger, mener hun.

Men konferanse ble det, til tross for at halvparten av deltakerne ikke slapp inn i landet.

- WHO ordnet videokonferanse fra Ramallah. På den måten fikk vi i hvert fall være med på noe av det som foregikk. Og det vi fikk vite var hårreisende, sier Kolberg.

Psykiske vansker

I Gaza, som er vennskapsbyen til Tromsø, sliter innbyggerne med store psykiske vansker, skal en tro Christiane Kolberg, som selv sitter i vennskapsbykomiteen.

Nesten alle fabrikkene er stengt, dermed øker arbeidsledigheten betraktelig. 80 prosent av befolkningen lever på nødhjelp som ikke strekker til. Stresset med å få endene til å møtes påvirker de voksne, som igjen påvirker barna.

- Halvparten av barna har sluttet på skolen, og halvparten av de resterende skoleelevene sliter med konsentrasjonen og læreevnene, forteller Kolberg.

- I tillegg har store deler av de mellom åtte og fjorten år atferdsvansker, angst eller andre problemer. For eksempel er 34 prosent av disse barna sengevætere.

Vanskelig å hjelpe

- Hva kan Tromsø gjøre for å hjelpe?

- Det er veldig vanskelig å hjelpe direkte til befolkningen siden byen er blokkert. Det vi kan gjøre er å støtte psykologene og sosialarbeiderne. De opplever selv det stresset som alle andre der gjør, så det er viktig å lære dem å takle det slik at de kan fokusere på å gjøre jobben sin ordentlig, sier Kolberg.