Skolesatsing på 120 mill

Troms fylke har planer for både nybygg og renovering framover.
nyheter

Fylkerådet i Troms ønsker å satse på ungdom i utdanning i budsjettet for 2009.

Både investeringer i skolebygg og mer penger til etterutdanning av lærere loves i budsjettet for 2009.

- I en tid preget av økonomisk uro og stagnasjon, er det viktig å satse på fremtiden. Fylkesrådet har derfor valgt ungdom og utdanning som spesielt satsingsområde i 2009, sier Pål Julius Skogholt, fylkesråd for utdanning og helse, i en pressemelding.120 millioner

Et av punktene i budsjettet er "Skolebygg som tilfredsstiller nye pedagogiske krav og tilrettelagt opplæring på alle nivå".

De neste årene skal fylket svi av 119,5 millioner kroner på blant annet de tre Tromsø-skolene Kvaløya, Kongsbakken og SMI-skolen på UNN.

- På de videregående skolene i Troms er det store behov for nybygg og ombygging for å tilfredsstille nye bygningsmessige og pedagogiske krav. I de neste årene vil Kvaløya, Rå, Kongsbakken, Stangnes og SMI-skolen bli prioritert og fylkesrådet har satt av til sammen 119,5 mill kroner i investeringsbudsjettet til nybygg/ombygging ved disse skolene, sier Skogholt i en pressemelding.

Flere detaljer rundt bevilgningene finner du på ht.no!