Pedofil og tromsøvenn

Nobelprisvinner i medisin døde på hotell i Tromsø.
nyheter

Dr. Daniel Carleton Gajdusek vant i 1976 Nobelprisen i medisin for å ha identifisert og beskrevet kuru, en sykdom som man kun fant blant stammefolk i New Guinea. 12. desember døde han ensom på sitt hotellrom i Tromsø.

Rolf Seljelid, professor ved Universitetet i Tromsøs avdeling for eksperimentell patologi, har vært en venn av Gajdusek over lengre tid, og var en av grunnene til at Gajdusek etterhvert kunne regnes som en tromsøvenn.

- Med Carleton Gajdusek bortgang er en av det tyvende århundrets mest bemerkelsesvedrige forskere gått bort, sier Seljelid i nekrologen i dagens papirutgave av Bladet Tromsø.

Gajdusek tilbrakte mange år blant stammefolk i Mikronesia hvor han foretok antropologisk forskning, og det var her han kom på sporet av et sykdommen kuru som rammet Forefolket, en stamme som levde på steinaldernivå.

Kuru, som betyr "slange" på fore-språket, førte til skjelvinger, uforklarlige latterutbrudd og galskap før døden inntraff, rammet en av ti i stammesamfunnet, og det ble etterhvert klart at årsaken var rituell kannibalisme. Kun kvinner ble rammet av den mystiske sykdommen.

Obduksjoner av sykdommens ofre viste at hjernen hadde fått samme substans som en svamp, med store hull i hjernemassen og ble overført ved at familiemedlemmer spiste hjernen til sine avdøde i et av stammefolkets begravelsesritualer.

Gajdusek beskrev sykdommen i 1957 og praksisen med å spise de dødes hjerner ble avskaffet i 1959. Siden da har det ikke vært påvist nye tilfeller av sykdommen.

Kuru var kjent før Gajdusek begynte å forske på skydommen, men han lyktes der utallige forskere hadde mislyktes, fordi han tok seg tid til å lære stammespråket og fikk dermed innsikt i stammens kultur. Da det ble klart at de praktiserte rituell kannibalisme, gikk det også opp for Gajdusek hva som kunne være årsaken til sykdommen.

Gajduseks arbeid førte til at nevrologen Stanley Prusiner ved Universitetet i California oppdaget såkalte prioner, et proteinliknende smittestoff som forårsaker ikke bare kuru, men også kugalskap hos storfe og Creutzfeldt-Jakobs sykdom hos mennesker.

Gajdusek tilbrakte sine siste år i selvpålagt eksil i Europa etter at han i 1997 ble dømt for å misbruke et av de over 50 barna han hadde adoptert og tatt med seg fra sine reiser. Mange av disse barna har i dag lederstillinger i sine respektive hjemland, og mange av dem stilte også opp for sin adoptivfar i rettssaken mot ham. Gajdusek var en selverklært pedofil, og mange hevdet at han adopterte barn for å tilfredsstille sitt begjær etter unge barn. Dette har imidlertid blitt avkreftet. Gajdusek brukte betydelige summer på å oppdra og utdanne disse barna.

Ifølge en nekrolog i L.A. Times hadde Gajdusek levd i eksil i Europa siden 1998, og han likte visstnok de lange, mørke vintrene i Tromsø da de ga ham tid til å skrive.

Det foreligger ingen dødsårsak, men det spekuleres i hjertesvikt, da han i flere år har vært plaget med problemer med hjertet, opplyser Dr. Robert Klitzman, Gajduseks tidligere student og biograf.