Frykter flykaos

Tromsø Lufthavn kan bli degradert til en småflyplass. DEBATT: Er du bekymret for situasjonen på flyplassen?
FAKTA
nyheter

Næringslivet mobiliserer alle krefter for å få til en oppgradering av Tromsø Lufthavn Langnes..

Lokal NHO-direktør Arne Eidsmo går så langt som å si at uvissheten med tidvis stenging av Langnes, setter byen 50 år tilbake i tid. Derfor må myndighetene betale prisen som gjør at også de største ruteflyene kan lande under vanskelige, værmessige forhold.Meget alvorlig

– Vi jobber intenst for å få en løsning på problemet. Det er skremmende å se at Avinor snører igjen pengesekken og at Tromsø – midt i nordområdesatsingen – kan ende opp med kun å ta ned mindre Widerøe-fly. Dit må vi aldri komme, sier Eidsmo.

Han ser meget alvorlig på situasjonen og sier rett ut at næringslivet vil bli den store taperen når regulariteten på flyplassen ikke kan opprettholdes.

– Dersom omverden ikke kan stole på at de kommer ned i Tromsø vinterstid, finner de andre destinasjoner. Da vil det bare gå måneder før næringslivet har tapt mer enn det en utbygging vil koste, konkluderer Eidsmo.Bli utradert

NHO-direktøren går så langt som å påstå at Tromsø blir utradert som hovedstad i nord.

– Skal vi opprettholde konkurransenivået, er en oppgradert flyplass hovedbetingelsen. Vi kan ikke sende passasjerer og gods til Bardufoss. Det skjønner alle.

En lang prosess

Flyplassjef Hans Børre Joakimsen sier at forbedringene på Langnes er en lang prosess.

– Vi snakker om minimum ett år. I tillegg kommer planleggingen.

Joakimsen understreker at de nye sikkerhetskravene iverksettes neste høst – uavhengig av hvor Tromsø står i prosessen. Derfor haster det veldig med å få en avklaring.

Avinor-sjefen mener at en utbedring av sikkerhetsområdene er viktigst. Deretter kommer forlengelsen.

– De overflygingene vi har hatt i vinter, har kommet i de verste snøperiodene. Men de har vært sjelden. Under mer normale forhold – med langvarig snøvær – kan situasjonen rundt regulariteten forverre seg betraktelig. Da snakker vi ikke om stenging i bare noen timer av gangen, sier Joakimsen.– Må øve press

Direktør i Næringsforeningen, Grete Kristoffersen, ønsker å sette press på politikerne for å få flyplassen utvidet.

– Når omverden får kjennskap til flyplassproblemene i Tromsø, vil det ramme brått og brutalt. Det vil gjøre byen mindre attraktiv – både i nærings- og reiselivssammenheng.

Kristoffersen mener at alt må settes inn på å få iverksatt de nødvendige tiltakene som gjør flyplassen til et sikkert område – også vinterstid. Alt annet vil være et tilbakeskritt.

– Innerst inne tror jeg ikke politikerne sitter rolig og ser på at Avinor ikke foretar seg noe. Men for sikkerhets skyld må vi øve press for å få pengene på bordet.

Grete Kristoffersen går så langt som å betegne Tromsø Lufthavn som landets viktigste fremover:

– Jeg tenker da på at Langnes er utpekt som knutepunktet i nordområdesatsingen. Men mindre forutsigbarhet rundt sikkerhets- og landingsforholdene i vinterhalvåret, vil snu opp ned på alt, mener hun.