Slipper ikke inn

- Ikke humanitært nok, mener Israel.
nyheter

- Dette er svært trist, og jeg reagerer sterkt på Israels begrunnelse for å nekte oss innreise til Gaza, sier ordfører Arild Hausberg til itromso.no på vegne av delegasjonen han representerer. Med seg i delegasjonen har han Ingrid Evertsen og Astrid Eriksen.

Israelske myndigheter besluttet torsdag kveld at Hausberg og hans delegasjons ærend ikke var "humanitært nok" og nekter derfor nordmennene innreise til Gaza. Dette stiller Hausberg seg uforstående til.

Landsomfattende aksjon

- Vi representerer en landsomfattende innsamlingsaksjon som skal bidra med penger til en institusjon som skal være med på å bygge opp Gaza igjen, og da er det ikke mer enn naturlig at vi ønsker å besøke stedet som vi ønsket å hjelpe med økonomiske midler, tordner Hausberg.

Pengene som aksjonen hadde samla inn til et proteseverksted og humanitær bistand vil nå overføres til proteseverkstedet ved hjelp av UD og en anerkjent organisasjon.

- Det kan tenkes at vi kan benytte oss av NORWAC (Norwegian Aid Committee), som jo allerede har en sterk tilknytning til Tromsø gjennom Mads Gilbert, sier Hausberg.

- Da vil pengene gå rett til verkstedet, fortsetter han

Hermetisk lukket

Selv om han beskriver Tromsøs solidaritetsby, Gaza, som hermetisk lukket, føler Hausberg at han ikke ville vært besøket foruten.

- Vi har hatt alternative opplegg hver dag, og har hatt informative samtaler med flere organisasjoner her nede.

De har også hatt tid til å reise i området, og har blant annet besøkt Vestbredden.

- Dette området er jo relativt åpent for utlendinger, men for palestinerne som bor her er det et fengsel, mener Hausberg.

Inhumant system

Han mener det er ufattelig at verdenssamfunnet finner seg i at Israel undertrykker Gaza og gjør ingenting for å bidra til gjenoppbygginga av byen.

- Gaza er satt langt tilbake og infrastrukturen har blitt rasert. Israel har innført et inhumant system og nå må verdenssamfunnet våkne, fortsetter han.

Når han kommer tilbake skal han samle sine inntrykk i en rapport som skal sendes til utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Relaterte saker: