Fant 3500 år gammel pilspiss

Historisk stor arkeologisk utgraving i Tromsø.
nyheter

Arkeologer kan nå slå fast at det bodde folk i Hamna i Tromsø allerede for om lag 3.500 år siden. Men de bodde der neppe hele året.

– Hamna var nok en boplass allerede for lenge siden, sier feltleder og arkeolog Sven Erik Grydeland.

Boplassen ligger et par hundre meter nedenfor Solneset skole. Aldri før er det gjort en større arkeologisk utgraving på Tromsøya, og feltarbeidet skal foregå fram til slutten av denne måneden.

Pilspiss

Det er allerede gjort funn som viser tydelige spor av menneskelig aktivitet. Blant annet har de funnet en pilspiss i skifer som er typisk for den perioden som kalles tidlig metalltid.

– Ut fra hvor høyt over havet denne boplassen ligger, og ut fra materialet iblant annet pilspissen, kan vi gjøre en tidsbestemmelse som er mellom 1.000 og 2.000 år før Kristu fødsel. Mest sannsynlig for rundt 3.500 år siden, sier arkeologen.

Mange funn

Det gjøres mange små funn. Til nå er det mest rester og små fragmenter av ulike redskaper og steiner fra ildsteder som utgjør hoveddelen av funnene.

– Vi finner mange steiner som er krakelert av varme. Slike er typiske der det har vært et ildsted. I tillegg har vi også funnet spor av trekull. Det er nyttig når vi skal datere funnene. Først senere i høst kan vi få datert funnene mer nøyaktig, sier assisterende feltleder, Tom A. Edvardsen.

Området vil ikke bli vernet eller fredet.