AMK tar ikke selvkritikk

Ambulansetjenesten ønsker ikke å beklage at de i helgen lot være å kjøre ned "Grønnlibratta".

IKKE PÅ GLATTA: Verken Ellen Dahlberg, Stian Kvalvik Edvardsen eller Jon H. Mathisen mener de faglig sett har vært på glattisen i saken om "Grønnlibratta". 

nyheter

– Om det hadde vært en akuttsituasjon ville vi ha gjort som vi foreslo, og tatt diskusjonen i ettertid. Denne gang valgte vi å høre på pasientens pårørende. Vi fant en smidig løsning, sier Jon. H. Mathisen, sjef for Akuttmedisinsk klinikk ved UNN.

Normalt forsøker de i det lengste å unngå å uttale seg om enkeltepisoder. Denne gang gjør de et unntak fordi de ønsker å oppklare muligheten for at misforståelser skal sette seg i bysamfunnet.

Les mer i PDF-utgaven av tirsdagens avis.

Foreslo tiltak

I går hadde de ansvarlige på UNN flere møter for å oppklare situasjonen som Laila Jernsletten (73) kunne berette om gjennom gårsdagens iTromsø.

– Med kun to ambulanser i byen var dette en risiko de ikke kunne ta. Men, de kom med løsningsforslag, sier Stian Kvalvik Edvardsen, områdeleder for ambulansene i Tromsø og Karlsøy.

Rent konkret foreslo de at de kunne ta pasienten på en båre med hjul og få bragt ham de ti meterne til ambulansen på det viset.

Ikke regelverksbrudd

– Dette forslaget kom fra UNN, men ble avslått av pasientens pårørende. Denne skulle ha oss til å rygge ned i innkjørselen. Da foreslo vi taxi som en mulig utvei. Denne ble godtatt og vi hjalp til å få pasienten inn i taxien. Vi dro etter at taxien hadde forlatt, sier seksjonsleder Ellen Dahlberg ved AMK.