KJETIL VIK"/>

Anmeldt av 28 leger

Tidligere fengselsleder Liv-Rigmor Eidissen er anmeldt for dokumentfalsk.
nyheter

Legene, med fengselslege Kjetil Karlsen i spissen, mener Tromsø fengsels daværende leder Liv-Rigmor Eidissen har forfalsket et notat som skal dokumentere at hun fikk råd fra en psykiater om at pasienten kunne skrives ut og soningen fortsette.

De 28 allmennlegene og spesialistene landet rundt har sammen levert inn en anmeldelse av fengselet og ansvarlige personer for dokumentfalsk og grov uforstand i tjenesten. Anmeldelsen er sendt direkte til Riksadvokaten.

Ønsker fakta

Tidligere leder i Tromsø fengsel, Liv-Rigmor Eidissen, ser fram til en eventuell rettssak.

– Jeg registrerer at Kjetil Karlsen ikke har tenkt å gi seg. Det virker som saken har mer å gjøre med en personlig vendetta enn helsevesenet i fengselet. Jeg ser fram til en rettssak, da vil man få fram fakta i saken og om kriminalomsorgen, sier Eidissen til iTromsø.

Hun skjønner ikke hva Karlsen og underskriverne av anmeldelsen ønsker å oppnå, og viser til at alle instanser som hittil har behandlet saken, har frifunnet henne.

– Justisdepartementet har behandlet saken tre ganger og gitt meg medhold like mange ganger om at det ikke har skjedd noe kritikkverdig. Kommunen har behandlet saken og ikke funnet grunnlag for kritikk. Saken har vært politisk behandlet, heller ikke de fant grunn til anmeldelse. Heller ikke politimesteren eller statsadvokaten har funnet grunn til å stille meg for retten. Men dette er tydeligvis ikke nok for Kjetil Karlsen og hans venner, sier Liv-Rigmor Eidissen.

Vanskelig

Hun legger ikke skjul på at helselovgivning og straffegjennomføring kan være en vanskelig kombinasjon, men da må det gjøres noe med systemet, mener hun.

– Da må det jobbes politisk og ikke med å ta en person som representerer systemet, sier Eidissen.

Kjetil Karlsen ønsker ikke å kommentere anmeldelsen overfor iTromsø før Riksadvokaten har vurdert forholdene og tatt en avgjørelse i saken.

ADVOKAT John Christian Elden mener at den tidligere fengselslederens notat er uriktig, og at saken bør etterforskes. Elden har vært engasjert av fengselslege Kjetil Karlsen for å gjøre en strafferettslig vurdering av saken. Det var Elden som anbefalte legene å sende en anmodning om etterforskning direkte til Riksadvokaten. Årsaken er at det lokale statsadvokatembetet har engasjert seg offentlig i konflikten mellom Karlsen og den daværende fengselslederen, samt at politimester Truls Fyhn i Troms politidistrikt har rådet fengselslegen til å legge saken død.