Maria Holm Simonsen"/>

Nye Kripos blir bare Kripos

Fredag endret kongen i statsråd navnet Nye Kripos til å igjen være bare Kripos.
nyheter

Kripos (Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet) får nå tilbake sitt gamle innarbeidede navn.

En stund nå har Kripos hatt ordet nye foran navnet, men fra og med fredag skal det latså være bare Kripos.

- Kripos er en viktig del av norsk politi, spesielt som bistandsorgan i alvorlige kriminalsaker og som leverandør av analyser av tekniske bevis. Troverdighet og tillit er nøkkelord i denne sammenheng, og er begreper som knyttes tett til navnet Kripos, sier justisminister Knut Storberget i forbindelse med navneendringen.

Hele 97 prosent av de spurte i en MMI-undersøkelse, som ble gjennomført i august i fjor, svarte at de har hørt om eller kjenner til Kripos.