KINE HANSSEN"/>

Anker neppe dommen

Den tidligere toppidrettsutøveren vil bli ferdig med skattesviksaken etter pyramidespill.
nyheter

34-åringens advokat mener nedjusteringen av boten viser at skattemyndighetene har tatt fullstendig feil.

- Utgangspunktet, slik jeg har skjønt på min klient, er at han nå ønsker å få saken ut av verden etter å ha hatt dette hengende over seg i flere år, sier 34-åringens forsvarer, Anders Traaholt Christensen til itromso.no.

Selv om han ikke har avklart noe med klienten sin ennå, går han likevel langt i å antyde at de neppe kommer til å anke dommen.

- Det er selvsagt opp til min klient å avgjøre, men dommen ble så lav i utgangspunktet at dersom vi skulle ha anket ville det uansett vært snakk om små justeringer, forklarer Christensen.

Fredag ble det klart at idrettsprofilen som var tiltalt for skatteunndragelse i forbindelse med et pyramidespill, ble dømt for ikke å ha oppgitt inntektene til skattemyndighetene.

34-åringen fra Tromsø ble dermed dømt til 30 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Dommen som falt i Nord-Troms tingrett slo også fast at idrettsprofilen må betale en bot på 50 000 kroner.

Kritisk til skattemyndighetene

Dette er likevel bare småpenger i forhold til påstanden som skattemyndighetene la ned i forkant av rettssaken. Ifølge Anders Traaholt Christensen mente nemlig de at boten burde ligge på hele 220 000 kroner.

Dette beløpet ble deretter nedjustert til 100 000 kroner av aktor, mens dommen mot 34-åringen altså halverte beløpet på nytt. Forsvareren er derfor kritisk til at skattemyndighetene kan ha tatt så feil.

- Skattemyndighetene gikk dundrende hardt ut, men tapte grundig. Min klient ble dømt for skatteunndragelse, men etter min mening er feilen skattemyndighetene har gjort når de har beregnet dette beløpet minst like stor. Når man ender opp med bare å bli dømt for å betale godt under en fjerdedel av beløpet de opererte med, sier det seg selv at dette har vært et kjempetap for skattemyndighetene, forklarer Christensen, før han legger til:

- Det har selvsagt vært tøft for min klient å ha hatt denne summen hengende over seg i fire år.

- Urettferdig behandling

Christensen er også kritisk til at denne saken overhodet havnet i retten.

- Dette er egentlig en liten sak som under normale omstendigheter ville ha blitt behandlet som en forvaltningssak. Men fordi klienten min kjente til de to andre tiltalte, hvor det var snakk om betydelig høyere beløp, ble han også dratt inn i dette. Jeg mener han har fått en veldig urettferdig behandling, sier forsvareren.

I tillegg til at skattemyndighetene altså mente at Tromsø-mannen skulle betale over fire ganger så mye penger som det han ble dømt til, mente de også at tiltalte skulle betraktes som næringsdrivende og dermed skulle beskattes med hele 55 prosent.

Krevde for høy skatt

Tingretten mente imidlertid at tiltalte ikke kunne regnes som næringsdrivende, og dermed heller ikke skulle utarbeide regnskap eller levere næringsoppgave.

Dermed slo de fast at skattemyndighetene hadde krevd for høy skatt av vedkommende, ettersom inntekten skulle beskattes som kapitalinntekt med en skatteprosent på 28, og altså ikke som virksomhetsinntekt, slik skattemyndighetene mente.

Dermed har idrettsprofilen ifølge forsvareren sin så langt betalt et høyere beløp i feilaktig skatt enn hva beløpet på boten han nå er dømt til å betale pålyder.

- Dette vil vi nå se på slik at min klient forhåpentligvis kan få tilbake noe av det beløpet han har betalt de siste årene, bekrefter Christensen.