Anker henleggelsen

Advokat John Christian Elden er sikker på å få medhold i fengselssaken.
nyheter

Saken der 28 leger, med tromsølegen Kjetil Karlsen i spissen, anmeldte tidligere fengselsleder Liv Rigmor Eidissen ble tidligere i sommer henlagt.

Den henleggelsen har imidlertid legenes advokat John Christian Elden klaget på.

- Ja, jeg tar det for gitt at saken blir underkastet videre etterforskning etter at statsadvokaten har sett på saken, sier en ferierende John Christian Elden i en e-post til itromso.no.

Må ha avhør

Han begrunner det med at politiet i Bergen, som er satt til å etterforske saken, ifølge ham har brukt prosessøkonomi som begrunnelse for å henlegge saken.

- De sier at de ikke har ressurser til å etterforske saken i Tromsø fordi det er mange som må avhøres og at de er i tvil om fengselsleder forfalsket dokumenter med vilje eller om det bare var ved et uhell. Men dette kan etter min mening først avgjøres etter at avhør er gjennomført, sier Elden.

Uholdbar

At politiet i Bergen ikke vil bruke ressurser på å sende folk opp fra Bergen til Tromsø for å ta avhør er imponerer ikke Elden.

- Dette er etter min oppfatning en uholdbar begrunnelse for henleggelse. Riksadvokatens intensjon med å oppnevne Bergens-politiet, på grunn av det lokale politiets inhabilitet, var neppe at saken ikke skulle bli etterforsket av økonomiske hensyn, sier Elden, som fortsatt har 28 leger bak seg i klagen.

- Snarest mulig

Eidissens advokat Nils Aga sa til itromso.no da saken ble henlagt tidligere i sommer at han nå håpet den var endelig avsluttet. Men han utelukket ikke da at motparten ville anke. Det fikk han rett i.

- Ja, jeg gjorde det. Nå får vi bare håpe på at klageorganet snarest mulig avviser klagen og at en avslutning av saken blir endelig konstatert, sier Aga til itromso.no.

- Regner du med en avvisning av klagen?

- Nå regner jeg ikke med verken det ene eller det andre, men det skal noe til at en overordnet påtalemakt omgjør den henleggelsen politiet i Hordaland har gjort. De har ikke funnet noen grunn til å starte etterforskning, sier Aga.