MAJA OLAUSSEN"/>

Spor etter steinalderliv

På Bergli i Hamna har arkeologer funnet spor etter de første menneskene på Tromsøya.
nyheter

Det er Tromsø Museum som graver ut spor etter en 9000 år gammel bosetting på Bergli i Hamna. Og funnene har vært av det sjeldne slaget.

– Dette er den største arkeologiske undersøkelsen som hittil er gjort her, og sporene som avdekkes er dessuten etter de første menneskene som bosatte seg på øya, uttaler prosjektleder Johan E. Arntzen fra Tromsø Museum.

Spennende funn

Selv om utgravingen ikke er ferdig har den allerede gitt spennende funn. Og er med på å danne grunnlaget for en bedre forståelse av tidsperioden. Av de mest interessante resultatene er at menneskene har brukt flint som råstoff til redskaper, noe som skiller seg klart fra andre kjente boplasser i Finnmark og Troms.

Sørskandinavisk

– Flint er sørskandinavisk, derfor er funnet veldig interessant. Vi har også funnet to hele slipte steinøkser, og et emne til ei slik øks, forteller Arntzen.

Redskapene er svært sjeldne og man har antatt at de tilhører senere perioder av eldre steinalder, eller yngre steinalder.

Åpen dag

Lørdag er det åpen dag på utgravningsfeltet. På programmet står blant annet flint- og ildslagning, tilberedning av mat i kokegrop og fremvisning av funn.