- Uholdbart

Leger fra hele landet er svært kritiske til avgjørelsen om å henlegge saken mot fengselslederen.

Tromsø fengsel  Foto: Jon Terje Eiterå

  Foto: Ann Sissel Jenssen

nyheter

Tidligere i sommer henla Hordaland politidistrikt anmeldelsen mot tidligere fengselsleder i Tromsø, Liv-Rigmor Eidissen, som var mistenkt for dokumentforfalskning. Begrunnelsen for henleggelsen, som fant sted uten etterforskning, var at ”det ikke antas å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold”, skriver Aftenbladet.no.

Nå ber de 28 legene om at politiet omgjør henleggelsen av saken som de se selv anmeldte tidligere i år.

Så bort fra legeråd

Bakgrunnen for anmeldelsen var at en innsatt i Tromsø fengsel i juni 2008 forsøkte å ta livet sitt på cella, noe som skjedde bare en uke etter at vedkommende ble innlagt på Åsgård sykehus på grunn av overhengende fare for selvmord.

Les også: Anker henleggelsen.

Til tross for at mannen ble vurdert som soningsudyktig av både psykolog og lege etter at behandlingen var over, så fengselslederen bort i fra disse rådene. Dermed besluttet hun at den 50 år gamle mannen skulle fortsette soningen av et mindre alvorlig lovbrudd.

Dagen etter forsøkte mannen å henge seg.

I etterkant av denne episoden skrev fengselslederen et notat hvor det går fram at hun fikk råd fra en psykiater og fungerende overlege ved Åsgård sykehus om at mannen kunne fortsette soningen. Det er dette notatet fengselslege Kjetil Karlsen og de andre legene mener må være et falsum.

Les også: Møtes de i retten?

Reagerer på avgjørelsen

Ifølge advokat John Christian Elden, som representerer legene som anmeldte forholdet, står det i henleggelsesnotatet at politiet i Hordaland vurderer det som for dyrt å gjennomføre etterforskning. Dette reagerer han kraftig på.

– Dette er uholdbart. Man kan ikke først flytte saken fra Tromsø til Bergen på grunn av inhabilitet, og deretter si at det er for dyrt å etterforske den fra Bergen. Henleggelsen virker lemfeldig og gir inntrykk av at man ønsker å beskytte politi og fengselsvesen hvis de gjør feil. Det var neppe dette som var meningen da Riksadvokaten ba om at det ble oppnevnt et settepolitidistrikt et annet sted i landet, sier Elden til NTB.

At mangelen på økonomiske ressurser skal være årsaken til at saken ble henlagt, avvises derimot av politiinspektør ved Hordaland politidistrikt, Svein Erik Krogvold.

– Det er riktig at vi i en bisetning sier noe om hvilke ressurser en etterforskning vil kreve. Men det er helt andre vurderinger som er avgjørende i denne omfattende saken. Vi henlegger denne saken med den begrunnelse at vi ikke finner grunn til videre etterforskning etter en omfattende vurdering av en rekke forskjellige forhold, sier Krogvold til NTB.