Tapte sak mot iTromsø

iTromsø fikk enstemmig medhold i PFU. Se opptak fra debatten her.

Eirik Junge Eliassen klagde iTromsø inn for PFU etter at avisa brukte siater fra han Facebookprofil i en sak som sto på trykk. 

nyheter

Tirsdag formiddag debatterte PFU saken hvor iTromsø var klagd inn for Pressens Faglige Utvalg for å ha sitert fra den lukkede Facebook-profilen til Eirik Junge Eliassen.

Les også: Privat offentlighet

En enstemmig foramling, blant annet representert ved Nordlys-journalist Marit Rein og Henrik Syse, kom her fram til at det ikke var brudd på god presseskikk da de siterte fra profilen hans i avisa.

Reagerte på gjengivelse

Det var i forbindelse med den israelske bordingen av en hjelpekonvoi til Gaza tidligere i år at Eliassen skrev følgende på Facebook-profilen sin: "Det er reservert et sted innerst i helvete for israelittisk lederskap".

Da iTromsø gjenga denne uttalelsen i avisa neste dag reagerte imidlertid Eliassen ved å klage iTromsø inn for PFU, da han mente de opptrådte i strid med god presseskikk ved å gjengi innlegget uten hans tillatelse.

Offentlig person

Utvalget var imidlertid klare på at denne uttalelsen ikke skal binde PFU for all framtid, da de mente at det var vanskelig å komme med en slik kategorisk konklusjon ettersom utviklingen innen sosiale medier hele tiden er i endring.

Det var også stor diskusjon i forsamlingen om man skal trekke opp et skille mellom åpne og lukkede profiler, slik det har blitt gjort i Danmark. Der betraktes åpne profiler som offentlig informasjon.

En av de viktigste grunnene til at PFU mente at iTromsø ikke hadde brutt god presseskikk, var at Eirik Junge Eliassen er en offentlig person som redaktør i gateavisa Virkelig, at han er teologistudent og at ytringen var et politisk standpunkt.

Det faktum at Eliassen ytret seg i et forum der hele 2.700 personar hadde tilgang, var også et poeng for PFU.

- Ikke spesielt fornøyd

Eirik Junge Eliassen hadde ikke tid til å snakke med pressen og viser derfor til en presseuttalelse på virkelig.no, hvor han gjør rede for sitt syn på PFU-dommen. Det skriver han blant annet:

- Jeg er ikke spesielt fornøyd med konklusjonen, men synes debatten rundt saken i PFU var spennende og god. Jeg er ikke personlig fornærmet i saken, og fikk den luftet i PFU i håp om en prinsippkonklusjon som veiviser for oss i media for fremtiden. Den kom ikke, og jeg tar PFUs konklusjon til etterretning. I prinsippet vil det si at fra denne dagen finnes intet privat rom på internett, og begrenser vårt private spillerom i vår digitale hverdag.

At iTromsø ikke ble felt i PFU mener han også er betenkelig av andre grunner, da det ifølge Eliassen setter journalister i en utsatt posisjon.

- Har du en venn som er journalist i din private sfære, kan du altså per definisjon ikke stole på vedkommende. Altså er det nå slått fast at en facebookprofil eller en blogg er en åpen kilde, uavhengig om den er lukket eller ikke. Som ansvarlig redaktør vil jeg aldri tillate mine journalister å jobbe på en slik måte. Offentlige personer har krav på og rett til et privatliv, og en soleklar rett til å selv definere sine private grenseganger, skriver han.

- Helt som forventet

iTromsø sin sjefredaktør, Jørn-Christian Skoglund, var ikke overrasket over utfallet av saken.

- Dette var helt som forventet. Ettersom vi hadde brukt helt ordinære metoder og overholdt Vær Varsom-plakaten, mente vi det ville være helt umulig å bli felt i PFU, forklarer Skoglund.

Sjefredaktøren mener det ikke har noen hensikt å debattere hvorvidt man skal skille mellom åpne og lukkede profiler.

- Det vil være et helt umulig å skille slik det ser ut nå, men det er en kontinuerlig diskusjon. På et eller annet tildspunkt vil uansett også lukkede Facebook-profiler bli offentlig bare man har nok venner der, sier han.

Skoglund er helt klar på at han ikke hadde noen betenkeligheter med å gjengi et sitat fra Eirik Junge Eliassen sin profil.

- Eliassen må forvente at dette kom ut. Slik jeg ser det søkte han offentlighet, selv om det er godt mulig at han angret på det han skrev i ettertid, sier Skoglund.

Ønsker videre diskusjon

Selv om iTromsø sin sjefredaktør var fornøyd med utfallet i saken, mener han at PFU gikk for lite i dybden på temaet.

- Jeg skulle gjerne ha hatt en større debatt om hvilke skiller som skal trekkes opp med tanke på pressens forhold til sosiale medier. Debatten i dag ga veldig uttrykk for at dette er en uferdig sak som burde debatteres i et bredere utvalg enn det PFU er, forklarer han.