- Utskjelt og truet

Fagforbundet mener kommunen presser ansatte ut av jobb.
nyheter

Mandag klokka 13 legger Arbeidstilsynet fram en rapport om kommmunen.

- En viktig del av vårt tilsyn er å se på hvordan varsling av kritikkverdige forhold og avviksmeldinger blir behandlet i Tromsø kommune, har tilsynsleder Angela Westphal sagt til iTromsø.

Si din mening: Hvordan er arbeidsmiljøet i kommunen?

Systemsvikt

Fagforbundet har meldt inn ni saker som tilsynet skal ta stilling til i rapporten. De mener det er en systemsvikt i kommunen, og at flere opplever å ikke bli tatt på alvor. Aina Frantzen er blant dem som mener arbeidsmiljøloven blir brutt.

- Jeg ble utsatt for mobbing og trakassering på avdelingsledernivå. Jeg ble utfrosset, utskjelt, trua og fratatt arbeidsoppgaver. Jeg var en pest og en plage, ble det påstatt fra avdelingsledernivå, sier hun til NRK.

Frantzens sak skal opp i retten i oktober.

Avviser

Rådmann Gøril Bertheussen avviser kritikken fra Fagforbundet. Hun mener det ikke er noe som tyder på at enhetsledere ikke har gjort som de skal, og at sakene dreier seg om uenigheter, konflikter på arbeidsplassen eller langstidssykemeldinger.

En arbeidsgruppe har jobbet siden i vår for å gjennomgå og evaluere Tromsøs kommunes retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Disse ble etablert i 2007.

Bertheussen mener at syv av de ni sakene Fagforbundet har meldt inn til Arbeidstilsynet allerede er løst.

- Sakene han har sendt er alle ferdigbehandlet, bortsett fra to som har endt opp i retten. De har løst seg ved at arbeidstakerne enten har sluttet i Tromsø kommunen, fått annen jobb i kommunen, eller blitt uføretrygdet, sier hun til Nordlys.

Dette reagerer Bjørn Willumsen i Fagforbundet på. Han viser til at i seks av de ni tilfellene har de ansatte blitt uføretrygdet eller langtidssykemeldt.

- Er det en løsning at folk går ut av arbeidsforhold med uføretrygd? Jeg vil heller si at det avslører manglende kompetanse. Man skal ikke risikere å bli arbeidsufør når man havner i konflikt med arbeidsleder, sier han til iTromsø.