Ruster opp i marka

Tre millioner hvert år skal etter planen settes av til å ruste opp Tromsømarka.
nyheter

Samtidig som Rådmannen foreslår at man tar tre millioner av investeringsbudsjettet hvert år til opprusting av Tromsømarka, økes driftsbudsjettet på de kommunale grøntområdene med fire millioner kroner.

- Med dette forslaget ønsker vi å sette fokus på bruken av Tromsømarka og legge forholdene til rette for at flest mulig skal bruke naturen både som ferdselsåre og til rekreasjon, sier rådmann Gøril Bertheussen.

Starter opp til våren

Allerede i 2011 skal det ifølge Rådmannens forslag utarbeides et forprosjekt der området skal kartlegges. Man skal også arbeide med å oppgradere veiene mellom Prestvannet og universitetsområdet. Det arbeidet skal etter planen starte opp våren 2011.

- Det vil bli lagt vekt på å bedre fremkommeligheten for flere brukergrupper, både sommer og vintertid. Med bedre tilrettelegging av Tromsømarka for alle, kan Tromsø framstå som en mer attraktiv by, sier Rådmannen i økonomiplanen.

Relaterte saker: