KJETIL VIK"/>

Unikt i norsk sammenheng

Resultatet av sommerens utgravinger i Hamna er nasjonalt unikt. Spesielt det store antallet økser som ble funnet, overrasker arkeologene.

DYKTIG HÅNDVERK: Prosjektleder Johan Eilertsen Arntzen (til venstre) og arkeolog Sven Egil Grydeland med noen av de unike funnene fra sommerens utgravinger i Hamna. - Dette er laget av dyktige håndverkere. 

9000 ÅR GAMLE REDSKAPER: Til venstre en type stein som kan ha blitt brukt til skraping av skinn, i midten en pilspiss og til høyre en flekke. 

FINSLIPT: Det ligger mye arbeid bak dette finslipte fragmentet av en huløks som ble funnet i sommer under utgravingene av Bergli-eiendommen. 

nyheter

Det arkeologiske miljøet ved Universitetet i Tromsø gleder seg over mange "godbiter" fra sommerens graving på Bergli-eiendommen i Hamna. Ennå er ikke alle analyser gjennomført og rapporter skrevet, men konklusjonen er likevel at spesielt det store funnet av økser gjør dette til en nasjonal begivenhet.

- Vi fant i alt 26 økser, syv av dem var hele, resten fragmenter av økser. Det er helt unikt i nasjonal sammenheng, sier prosjektleder Johan Eilertsen Arntzen.

Ikke bare statussymbol

Funnene er 9.000 år gamle og stammer fra det som regnes som fase to av eldre steinalder. Men det er ikke bare antallet som vekker oppmerksomhet, men også måten øksene er bearbeidet på overrasker arkeologene.

- Det er veldig pent gjort. Disse menneskene har visst hva de gjorde. De har vært dyktige håndverkere.

Til daglig bruk

Arkeologene er ikke helt enige med seg selv om hvorfor de fant så mange økser. Den vanlige tolkningen er at de har vært ansett som høystatusobjekt. Den store mengden kan imidlertid tyde på at økser har vært bruksgjenstander i større grad enn tidligere antatt. De har blant annet vært brukt til bearbeiding av treverk.

- Det mest spennende med funnene er at øksene ser ut til å være mer vanlige enn vi har trodd, og at sliping av stein har skjedd tidligere enn det vi trodde før, sier Johan Eilertsen Arntzen.

- Det er litt artig at de har laget så mange forskjellige typer økser, supplerer arkeolog Sven Egil Grydeland.

De fineste av sommerens steinfunn vil bli stilt ut på Tromsø Museum slik at publikum med selvsyn får se hva tromsøværingene fikk til for 9000 år siden.