- Er det samiske så truende?

Ta del i debatten her!

  Foto: Lars Åke Andersen

nyheter

Debatten på iTromsø har gått varm etter at vi tidligere i dag skrev at Tromsø kommune etter planen skal inngå i det samiske språkområdet. Noe som blant annet vil innebære at det samiske navnet vil stå foran det norske på enkelte skilt.

Innleggene er nærmest utelukkene motstandere av at Tromsø inngås i det samiske språkområdet, og enkelte bærer preg av en fiendtlig holdning til det samiske og samisk kultur.

Skremmende

Tone Marie Myklevoll fra Arbeiderpartiet synes holdningene er skremmende.

- Hva er det som er så truende med det samiske, spør hun.

- Tromsø er en by med høyt utdannede mennesker som normalt viser seg svært inkluderende mot andre kulturer. De holdningene vi ser tendenser til i debatten, viser det motsatte.

- Jeg undrer på hvordan disse menneskene mener de vil bli skadelidende dersom det kom flere skilt på samisk, spør hun seg igjen.

Universitetssykehuset Nord-Norge, Universitetet i Tromsø, Nord Troms tingrett og Hålogaland Teater er noen eksempler fra Tromsø hvor det allerede skiltes på både norsk og samisk.

Myklevoll påpeker at endringene derfor vil bli veldig begrenset, og at det er sjokkerende at det skal bringe frem et sånt raseri blant folk.

- Opposisjonen registrerer selvsagt også engasjementet. Tror du de blir å slå politisk mynt på dette?

- Det gjør de i grunnen allerede. De sier de er opptatte av å bevare det samiske, men samtidig legger de hinder i veien når vi tar opp ting på det politiske plan, sier Myklevoll.

- Og flere anerkjenner heller ikke ILO-konvensjonen som skal bevare urfolks og stammefolks retteigheter, sier hun.