JØRN NORMANN PEDERSEN"/>

Politiet: - Har gått for lang tid

Politiet gir 34-åringens forsvarer rett i at det har gått for lang tid før saken nå ender i retten.
nyheter

- Det kan imidlertid være flere grunner til det. Det kan dreier seg om observasjoner av fagkyndige i den hensikt å vurdere tilregnelighet, sier politiinspektør Einar Sparboe Lysnes.

Han understreker at han ikke kjenner den konkrete saken og uttaler seg på generelt grunnlag. Det har ikke lyktes for iTromsø å få kontakt med politiadvokat Stine Melbye Sørensen, aktor i saken.

- Forsvareren har uansett rett i at det har gått for lang før saken kom for domstolen, sier Sparboe Lysnes.

Tiltale mot 34-åringen ble tatt ut 19. oktober i år, halvannet år etter de fleste av de straffbare forholdene inntraff. Einar Sparboe Lysnes utelukker ikke at politiets ressurstilgang kan ha skylden.

- Det kan dreier seg om våre prioriteringer, men det kan også være forhold utenfor vår kontroll. Jeg kjenner ikke den spesifikke saken, gjentar politiinspektøren.