Foreslår gratis heroin

Forslaget til Jonas Stein Eilertsen fikk enstemmig oppslutning hos helse - og omsorgskomiteen. DEBATT: Hva synes du om forslaget? Si din mening her!
nyheter

- Vi må se på narkomani som en sykdom og behandle de narkomane med verdighet. De som har størst behov for hjelp i dagens samfunn, er de som sliter med rus - og psykiatri. Derfor ønsker jeg jeg et nasjonalt prøveprosjekt hvor tunge narkomane får utdelt heroin i stedet for metadon. Dette prøveprosjektet må gjerne legges til Tromsø, sier Venstre-politiker Jonas Stein Eilertsen til Nordlys.

I mandagens møte i helse - og omsorgskomiteen fremmet han forslaget om gratis heroin - et forslag som han fikk fullstendig oppslutning om fra sine partikolleger.

Blant disse var komitéleder Svenn A. Nielsen (Ap).

- Dette er et godt tiltak for dem som har det vanskeligst. Jeg vil også se på muligheten for å få etablert et sprøyterom, og vil be administrasjonen legger frem en sak om dette, sier Nielsen til Nordlys.

At Eilertsen gikk til det drastiske skritt om å foreslå gratis heroin, begrunner han slik:

- Dagens narkotikapolitikk er feilslått. Norge er det landet i verden med flest overdosedødsfall i forhold til innbyggertall. Neste land på lista har halvparten så mange overdosedødsfall. Nå må vi prøve noe nytt, forklarer Venstre-politikeren overfor Nordlys.