JØRN NORMANN PEDERSEN"/>

Slakter heroinforslag

Brukerorganisasjonene liker ikke forslaget om kommunal utdeling av gratis heroin. DEBATT: Støtter du forslaget om gratis heroin?
nyheter

De er ikke begeistret over kommunens ønske om å teste ut gratis utdeling av heroin, slik Jonas Stein Eilertsen (V) tok til orde for forleden.

- Det er å skyte seg selv i foten. Mange som vil komme inn i et slik tilbud kunne blitt rusfri dersom de hadde fått rett hjelp, sier Vidar Hårvik, leder i Marborg, brukerorganisasjonen for personer inne til legemiddelassistert behandling (LAR).

Han beskriver et prøveprosjekt med gratis utdeling av heroin, slik helse- og omsorgskomiteen ga sin støtte til mandag, som feilslått. I stedet bør man satse på å styrke dagens ordning med flere behandlingsplasser og bedre oppfølging, mener Hårvik.

- Forslaget vitner om en manglende forståelse for det å ha et rusproblem og hvordan man skal komme seg ut av det. Her er intens oppfølging nøkkelen.

- Liten forståelse

Marborg får støtte fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Heller ikke de er begeistret for et prøveprosjekt med gratis heroin.

- Det er å jobbe på parti med avhengigheten. Her sitter de borte på rådhuset og mener det er på tide å gi opp, mens det vi ønsker er at flere skal bli rusfri, sier Asbjørn Larsen, daglig leder ved Kafé X og RIO i Tromsø.

Selv om enkelte medlemmer i brukerorganisasjonene er tilhengere av prøveordningen, beskriver lederne det som en fallitterklæring å gå inn for en slik politikk.

- Det er en lettvint løsning på et komplekst problem. Selvfølgelig vil en som er narkoman si ja til gratis heroin. De som foreslår dette har ingen forståelse for de voldsomme kreftene som er i sving, sier Wibecke Årst i Marborg.

Vil ha andre tiltak

Vidar Hårvik mener Stolenberg-utvalgets forslag om felles mottaks- og oppfølgingssenter er en langt bedre idé enn gratis heroin.

- Det er nok utfordringer med LAR i dag, hvor de ikke klarer å følge opp brukerne. Hvordan i alle dager skal de da klare det med en ny ordning, spør Hårvik.

Han mener ordningen nok en gang vitner om at det offentlige tilbudet dreier seg om medikamenter først, dernest oppfølging.

- Det er helt feil ende å starte i.