- Erstatter ikke LAR

Gratis heroin er ikke ment å erstatte metadon-tilbudet, sier Jonas Eilertsen (V). SI DIN MENING: Støtter du forslaget om gratis heroin?
nyheter

Brukerorganisasjoner i Tromsø er kritiske til forslaget om å legge et prøveprosjekt med gratis heroin til Tromsø.

Jonas Stein Eilertsen (V) tok til orde for dette i helse- og sosialkomiteen.

Han understreker at det er uenighet blant organisasjonene om gratis heroin.

Han viser til at eksempelvis Foreningen for en human narkotikapolitikk (FHN) er tilhengere av en prøveordning med gratis heroin.

- Det er dessuten ikke snakk om å etablere gratis som en erstatning for LAR, men et supplement, sier Stein Eilertsen.

- Men er løsningen å gi rusmisbrukere gratis tilgang på heroin?

- Noen er i et steg i livet hvor de ikke har noe annet alternativ. Dersom man ser de internasjonale resultatene av heroinassistert behandling, er det åpenbart noe som bør prøves ut i Norge.

- Prøveprosjekt

Svenn A. Nielsen (Ap) understreker at de kun har gitt støtte til et prøveprosjekt.

- Vi har gått inn for et nasjonalt prøveprosjekt. Det står ingenting om Tromsø i vedtaket, sier Nielsen.

- Så man vil ikke at et slikt prøveprosjekt med gratis utdeling av heroin skal etableres her i byen?

- Det kan jeg verken svare ja eller nei på. Et slikt prosjekt må inn der det er størst behov.

Han bekrefter for øvrig at han ikke har deltatt på møter i brukerrådet for rus- og psykiatritjenesten det siste året, men skylder på at det har kollidert med andre møter.

- Det er beklagelig, men vi vil nå gå i møte med organisasjonene, sier komitélederen.