- Vi må forhindre at Tromsø blir sameby

Bygutten Ulf Johansen (71) har startet underskriftskampanje på nett for å hindre at Tromsø blir sameby.
nyheter

Pensjonisten understreker at det ikke finnes en eneste grunn til at kommunen skal søke om å bli innlemmet i samisk språkforvaltningsområde. Vi kommer dermed inn under Sameloven og må innrette oss etter. Dessuten skifter kommunen profil og identitet.

Liten gruppe

- Det bor 1.200-1.300 samer i Tromsø. De utgjør rundt 1,5 prosent av innbyggerne. Derfor er det utrolig at våre folkevalgte starter prosessen og attpåtil fatter et vedtak som får store konsekvenser for oss, sier en veldig engasjert Johansen.

I mange år har 71-åringen engasjert seg i samiske spørsmål og historie - blant annet gjennom flere titall leserinnlegg i byens aviser.

- Ikke én gang har jeg vært kritisk til samene som mennesker. Men nå er det på tide at noen tar til motmæle. At "Tromsø kommune" skal bli til "Romssa soukhan" vil påvirke oss alle. Veldig sterkt! Det må forhindres, sier Ulf Johansen samtidig som han presiserer at han verken er rasist eller samehater.

To nettsider

Da tromsømannen for en tid tilbake skrev om saken i Byrunden, fikk han umiddelbart 160-170 underskrifter fra personer som støtter hans utspill.

- Nå oppfordrer jeg byens borgere til å henge seg på underskriftskampanjen som foregår på to nettsider. Mange er forbannet og inngår gjerne i en opinionskampanje.

Dersom kommunen søker om innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde, betyr det blant annet at alle opplysningsskilt både får samisk og norsk tekst.

- Vi trenger ikke å gå lenger enn til Kåfjord hvor skilt har vært blink for skyteglade i en årrekke. Der markerer motstanderne seg med skarpe skudd - verken mer eller mindre, konstaterer Ulf Johansen.

Ingen historie

Han nevner også at samene ikke har noen historie som bygger opp under det som kan bli en realitet.

- Både Ytrebergs byhistorie og "Tromsø gjennom 10.000 år" blir samene nevnt i det som i sin tid var omliggende kommuner.

- Også de svenske samene som hadde tilhold i Tromsdalen ett per tre sommermåneder, er omtalt. Men det er alt.

- Det er mye som står på spill i denne prosessen - blant annet tromsøfolks egen kultur. Vi kan ikke la oss diktere av en bitte liten gruppe som ønsker å endre byens identitet, sier Ulf Johansen.