Stor snøskredfare

Meteorologisk Institutt advarer om stor skredfare i Troms.
nyheter

Norges Geotekniske Institutt (NGI) varslet fredag politiet om at skredfaren i Troms har nødd faregrad 3, markert skredfare.

Lørdag opplyser Metorologisk Institutt at skredfaren har økt ytterligere, til faregrad 4, stor skredfare.

Den europeiske skredfareskalaen går fra 1 (liten) til 5 (meget stor).

Ifølge en pressemelding fra politiet er sannsynligheten for at skred skal ramme bebyggelse liten, men NGI ser ikke bort fra at skred kan nå utsatte vegstrekninger i fylket.