PETTER STRØM"/>

Et truet språk

Stadig færre snakker samisk. Bør Tromsø ta i bruk samisk? Delta i debatten her!
nyheter

- Ifølge UNESCO er nordsamisk et truet språk, mens lulesamisk og sørsamisk er svært truede språk, forteller Raimo Valle, statssekretær i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Nordlys.

Regjeringen har vedtatt en handlingsplan for å bevare det samiske språket.

Valle forteller at statistikker viser at avgangen av samiskbrukere er større enn tilgangen.

Les også: - Kommer ikke på tale, sier politimesteren

Statssekretæren mener videre at den beste måten å bevare det samiske språket på er hvis flere kommuner innlemmes i forvaltningsområdet for samisk. Valle mener at språk som ikke understøttes av offentlige myndigheter har dårlige forutsetninger for å overleve.

- Jeg vil derfor anbefale alle kommuner med et betydelig innslag av samiske innbyggere om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk, sier han.

Bør Tromsø ta i bruk samisk? Delta i debatten her!