Blir å koste politiet

Truls Fyhn frykter at innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk kan bli en ekstra kostnad for politiet.
nyheter

- Vi har ingen på politihuset per i dag som behersker samisk, sier politimester i Troms politidistrikt, Truls Fyhn til Nordlys.

Hvis Tromsø kommune blir innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk bli alle offentlige tjenester tvunget til å ha skjemaer, blanketter og skilter på samisk.

I tillegg må alle brev på samisk som kommer til de forskjellige instansene besvares på samisk.

- Kostnadene for en slik omstilling må noen andre ta. Det kommer ikke på tale å bruke de midlene vi i dag disponerer, sier Fyhn.

Politimesteren sier videre at han ikke ønsker å delta i denne debatten. Men han har likevel et råd til politikerne.

- Glem hele debatten.