MAJA OLAUSSEN"/>

Frp-same uenig med eget parti

Same og politiker Holger R. Raste (80) og hans partifeller i Frp-senior har vedtatt at de er for samisk skilting i Tromsø.

STYGG SAK: Same og medlem av Frp-senior Holger R. Raste (80) skjønner ikke hva Frp frykter med samiske skilt. Selv har han og resten av medlemmene i Frp-senior vedtatt at de er for skiltingen. Selv fikk han aldri muligheten til å lære seg samisk, den muligheten vil han at etterkommerne skal få. 

nyheter

De siste 60 årene har Holger R. Raste vært aktiv i politikken, de siste åtte årene som Frp-politiker. Men nå tar han bladet bra munnen, han har fått nok av Frps uttalelser i saken om samisk skilting i Tromsø.

- Jeg er skremt over at de vil legge ned alt samisk. Men jeg velger å være i Frp fordi de har så mye annen god politikk.

I Frp-senior, som Raste er medlem av har de nå vedtatt at de ikke stiller seg bak sitt eget parti.

- Vi har vedtatt at vi er for skilting. Akkurat slik som det er i Sverige og Finland, der står nasjonalspråket først og så det samiske, sier han.

Vanskelig sak

Raste mener at debatten rundt den samiske språkstriden er så stor og vanskelig at han forlanger en folkeavstemning.

- Folket i Tromsø kommune, ikke bare i bysentrum må få si sin mening ved en folkeavstemning. I tillegg må sakens økonomiske sider utredes av en uhildet instans. Saken er ikke moden for at et politisk flertall skal tre den nedover våre hoder, forteller han.

Kulturell terror

80-åringen som kommer fra den samiske bygda Skogsfjordvatn på Ringvassøya, mener at debatten har utartet til å bli av den stygge sorten.

- Slik saken er trenert av pressen, anonyme innlegg og enkelte partier kan den sammenlignes med kulturell terror av mitt samiske folk.

En type terror som Raste mener egentlig startet for mange år siden da samiske barn, inkludert han selv, ble tvunget til å fornekte sitt eget språk.

- Jeg fikk aldri lært meg samisk, selv om jeg er same kan jeg jo ikke si at jeg er det 100 prosent, for jeg kan jo ikke språket. På grunn av det har jeg mistet mye av min kultur.

Staten må betale

Om Tromsø blir innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk mener Raste at staten må ta regningen.

- Staten må betale hele pakken, det skylder de det samiske språket.

- Men de pengene vil vel uansett komme fra folket?

- Ja de kommer jo fra skatt, men staten gir jo også så mye penger til andre lugubre regimer.