- Viderefør tromsøavgiften

Og bruk pengene til å ruste opp veinettet i byen, mener Tromsø Ap.
nyheter

Det sier listetoppene for Arbeiderpartiet i Tromsø, Kristin Røymo og Magnar Nilsen, til Nordlys.

Duoen tror at de fleste vil akseptere en slik bruk av pengene.

Ulevelig

Den såkalte tromsøavgiften utgjør i dag 80-90 øre per liter bensin, og har gjennom årene blitt brukt til å finansiere tunneler, gang- og sykkelstier og andre trafikksikkerhetstiltak.

Avgiften genererer årlig 20-25 millioner kroner.

- Vi må se på muligheten for å kunne bruke noe av pengene på å oppgradere standarden på de kommunale veiene. For dagens standard er ikke til å leve med, sier de to.

I år har kommunen satt av tre millioner kroner på asfalt. Det rekker til 1,5 kilometer av kommunens veinett på 420 kilometer.

- Det er åpenbart at vi må bruke mer enn tre millioner i året, sier Røymo.

- I Norge har vi vært mer opptatte av å etablere nye veiforbindelser ut i distriktene. Et arbeid som har vært nødvendig for å bevare bosettingen.

- Men nå må vi omprioritere. Pengebruken må vris over til vedlikehold av de veiene vi har, sier Røymo og Nilsen.