Verst på fravær

Troms topper lite hyggelig statistikk.
nyheter

I 1. kvartal i år hadde Troms det høyeste sykefraværet i landet med 7,3 prosent, melder NAV i ei pressemelding.

Mens prosenten på landsbasis ligger på 6,1 prosent, ligger altså Troms ett prosentpoeng over denne og topper statistikken sammen med Østfold, Oppland og Finnmark

- Alle parter i arbeidslivet må ta dette på alvor og brette opp ermene i forhold til oppfølgingen av sykmeldte, sier fylkesdirektør Stein Rudaa i NAV Troms i pressemeldinga.

Nesten alle fylker opplevde en økning i sykefraværet i 1. kvartal 2011 sammenliknet med samme kvartal i fjor.

- For ett år siden hadde Troms landets største nedgang i sykefraværet. Årsaken var at vi hadde både finanskrise og svineinfluensa i 2009, som gjorde at sykefraværet var høyere enn normalt i 2009, forklarer Rudaa.

Siden Troms har svært lav arbeidsledighet og et godt jobbmarked fører dette ofte til at sykefraværet øker. Et arbeidsmarked som har behov for flere folk fører til at flere med helseproblemer får innpass.

- Vi skal ha et inkluderende arbeidsliv. Forebygging og tidlig innsats på arbeidsplassene er de viktigste faktorene for et godt miljø og lavt sykefravær, sier Rudaa.

Det høyeste sykefraværet finner man i aldersgruppen 55-64, og de sykmeldte har diagnosen muskel- eller skjelettlidelser (45 %). Den nest største diagnosegruppen er innen psykiske lidelser (17 %).

Men selv om Troms har det høyeste sykefraværet i landet, så man også at det i Troms var en nedgang i varigheten på fraværet. I nesten alle andre fylker økte varigheten.

Sykefraværet er høyest innen helse- og sosialtjenester (9,3 %) og lavest innenfor informasjon og kommunikasjon, og bergverk og utvinning (begge 4,5 %).