PETTER STRØM"/>

– Det kan ikke stoppes

Mark Anthony Rodriguez tror ikke det er mulig å stoppe graffitimalerne, men mener heller at de må møtes på halvveien.
nyheter

Politiet i Tromsø går hardt ut i kampen for å bekjempe graffiti og tagging. Denne uken utlovde de dusør for tips som kan avsløre personene bak signaturene «ASK» og «SANE».

– For det første vil du nok aldri bli kvitt tagging. Det er et fenomen jeg tror vil forekomme uansett hva som gjøres, sier Mark Anthony Rodriguez, som selv driver aktivt med graffiti, både lovlig og ulovlig.

Lovlige vegger

– Hadde vi fått opp noen lovlige vegger for graffiti tror jeg likevel at taggingen ville blitt redusert, av flere grunner. Mange tagger kanskje fordi de er nysgjerrige på kunstformen, men ikke har noen andre plasser å praktisere det. Med lovlige vegger vil du også få muligheten til å se og lære av andre kunstnere, noe som kan føre til at man heller vil prioritere å lage større, ordentlige piecer i stedet for å dra tags, sier han.

– Det er kanskje naivt av meg, men i en by som Tromsø er graffitimiljøet såpass lite at jeg tror de fleste vil tenke at det er tilfredsstillende å få opp navnet sitt og vise fram kunsten sin på denne måten, og ikke føle behovet for å tagge over alt.

LES OGSÅ: Politiet overrasket

Flere forslag

– Et annet aspekt vil være at vanlige folk kanskje kan se hvor fint graffiti kan være, og det vil bli en økt forståelse for kunstformen.

Rodriguez har flere forslag til vegger som kan tas i bruk.

– Det er flere store flater langs Tverrforbindelsen. Trykkbassengene i byen er allerede full av graffiti. Det er mange muligheter, sier han.