Slik blir det nye busstilbudet

Flere avganger, større busser og lengre rutetraseer er blant endringene når Nobina tar over. DEBATT: Hva synes du om endringene?
nyheter

Det ble klart da Troms fylkestrafikk torsdag ettermiddag presenterte rutetilbudet i Tromsø som blir gjeldene fra 1. februar neste år, når busselskapet Nobina tar over for Cominor.

På pressekonferansen kunne direktør i Troms fylkestrafikk, Kjetil Skjeie, informere om at det har blitt gjort flere grep for å sikre bedre vilkår for byens busspassasjerer. Ett av disse er en omlegging av den administrative delen.

- Troms fylkestrafikk har kommet inn som ansvarlig for ruteopplegget og driften av busstilbudet, og har dermed overtatt denne oppgaven fra samferdelsesetaten i fylket, forklarer Skjeie.

Bakgrunnen for dette er et ønske om at kundene skal ha ett kontaktpunkt å forholde seg til, i og med at Troms fylkestrafikk også vil ha ansvar for hurtigbåter og ferger.

Omleggingen innebærer også at det ikke lenger blir slik at busselskapet selv har ansvaret for inntektene, men at dette er noe som blir underlagt Troms fylkestrafikk.

- Det er naturlig med en slik overgang i og med at vi nå har fått en anbudsordning. Troms er faktisk et av de siste fylkene som oppretter en slik ordning, påpeker Lars Sigurd Eide, markeds- og informasjonsansvarlig i Troms fylkestrafikk.

På pressekonferansen ble det klart at følgende endringer vil trå i kraft fra 1. februar:

 • Nobina vil ta i bruk 110 helt nye busser, av bussparken som vil bestå av 125 busser. 30 av disse bussene vil være hybridbusser, noe som innebærer at Tromsø trolig vil kunne skilte med den mest miljøvennlig bussparken i Norge.
 • Rutene 20, 21, 24 og 42 skal betjenes av 14,5 meters busser, med minimum 50 sitteplasser i tidsrommet kl. 06:00 – 18:00. Det betyr at antall sitteplasser på rutene med stor trafikk økes fra 37 til 50.
 • Det vil bli innført såkalt stiv ruteplan, det vil si at rutene vil gå med 5, 10, 15, 20, 30 eller 60 minutters mellomrom, alt avhengig av tid på døgnet. Dette skal gi passasjerene mer forutsigbarhet.
 • Når det gjelder Rute 20/21 vil det bli hyppigere avganger i rushtrafikken. Det betyr fem minutters frekvens på strekningen sentrum – UNN i tidsrommet 07:20 – 08:35 og UNN – sentrum 14:55 – 16:05.
 • Rute 20 kjører hele ruta hele driftsdøgnet hele uken, det vil si at de ikke kjører øvre trasé på strekningen Troms Kraft – Kroken sør lørdag kveld og hele søndag som de gjør i dag.
 • Rute 21 har fått ny avgangsholdeplass i sentrum fra holdeplassen Polaria, og i Breivika er ruten forlenget fra UNN til Forskningsparken.
 • Fra Polaria til Forskningsparken kjøres rute 21 i tidsrommet kl.07:20 – 14:10, fra Forskningsparken til Polaria kjøres rute 21 i tidsrommet 11:22 – 18:12.
 • På sommeren har rute 34 stoppet kjøringen omtrent mellom klokken 19 og 20 på hverdager, klokken 17.30 på lørdag og hele søndag. Det blir det nå slutt på. Rute 34 kjører hele driftsdøgnet hele uken på sommeren slik den gjør på vinteren.
 • På rute 42 er alle turer forlenget fra Storelv til Eidkjosen. I den anledning er det satt i gang med å bygge ny bussterminal mellom Eide Handel og Kvaløy Kirke.
 • I anbudet er det en økning i rutekilometer på omtent 350.000 kilometer på rutene 20 – 43 i forhold til dagens produksjon.
 • På rutene 20 – 42 er tilbudet styrket på lørdag og søndag morgen. Lørdager starter rutene 20 – 42 sine turer et sted mellom klokken 6:30 og 07:00, noe som er en time tidligere enn i dag. Søndager starter rutene 20 – 42 sine turer mellom klokken 07:45 og 08:30, noe som er over tre timer tidligere enn i dag. Søndag morgen har rutene en frekvens på 60 minutter frem til omtrent klokken 12.
 • Når det gjelder distriktsruter kjøres det nesten et identisk ruteopplegg sånn som det kjøres i dag, men det er foretatt mindre justeringer av tilbudet i noen områder.
 • Rute 425 har fått litt reduksjon etter kl.21:30 på kveldene på hverdager, samt på lørdager etter klokken19:00. Grunnen til dette er at rute 42 er forlenget til/fra Eidkjosen.
 • Følgende reduksjoner er gjort på byrutene: Rute 32 innstilles etter klokken 18:50, mens rute 27 innstilles fra Breivika til Solligården.

- Alt i alt vil det være lite endringer på rutetilbudet. Traseene vil fortsatt være gjengjennelige, men vi har foretatt små endringer som vi mener forbedrer dagens rutetilbud, oppsummerer Harald Pettersen, ruteplanlegger hos Troms fylkestrafikk.