GUDRUN GULLDAHL"/>

Her er busslommene sjåførene frykter

Farlige fotgjengerfelt, høye fortauskanter og kollisjon med skilt gjør jobben vanskelig for bussjåførene.

På Bjerkaker er fotgjengerfeltet like foran busstoppet. Sjåførene frykter at bilister ikke ser elevene som går over til skolen. 

Det er trangt ved busstoppet ved Nerstranda. Det bærer holdeplassen preg av. 

Ved stoppet i Durmålsvegen kommer ikke bussen inn på stoppet. 

Bussjåførene frykter at bilister ikke ser fotgjengere som krysser veien rett foran bussen ved universitetet. 

Ved Wanny Wollstads veg kan det bli vanskelig for de nye bussene å komme inn på busstoppet. 

Ved universitetet kommer biler opp på siden av bussen. De har dårlig sikt til fotgjengerfeltet som er rett foran stoppet. 

Rett nedenfor Kvaløya sykehjem kommer ikke bussen inntil fortauet. 

nyheter

Flere steder er fotgjengerfeltet like foran eller i busstoppet. Daglig ser bussjåfører farlige situasjoner når folk skal krysse veien. Stoppet ved Bjerkaker skole er en av dem.

– Mange unger springer ut av bussen. De ser seg ikke bestandig for. Det skal være trygt å krysse, men det er ikke lett for bilister å se dem når bussen står på stoppet, sier Alexander Frantzen, hovedtillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet.

Også på busstoppet ved UNN ser han ofte farlige situasjoner når folk skal krysse veien. Også der ligger fotgjengerfeltet tett inntil busstoppet.

– Det er det farligste busstoppet. Det er så mange avstigninger der i løpet av en dag, og det er veldig mye trafikk der, påpeker han.

Skader på bussene

Når Nobina overtar for Cominor 1. februar blir bussene enda 2-3 meter lengre. Det vil gi sjåførene ytterligere utfordringer i hverdagen.

Ett eksempel er stoppet i Nisevegen ved Kvaløya Sykehjem. Det er 16-17 meter og der skal sjåførene komme inn med 15 meter lang buss

– Allerede i dag må vi kjøre over fortauskanten med vogna for å komme inn på stoppet. Vi har en eller to meter å gå på. Med en meter snø så blir det umulig, mener Frantzen.

Nobina mener at det bør sees nøye på både trafikksikkerhet og utforming av holdeplasser.

– Dette henger nøye sammen. Hver gang man utvikler tilbudet så må man være nøye og se på sikkerhet for passasjerer og sjåførene. Men det handler også om skadeomfang og risiko for mye skader, sier administrerende direktør Steinar Nilsen.

Kartlegger

12. og 13. oktober var en delegasjon fra Nobina i Tromsø for å teste de nye traseene.

– Det finnes traseer og holdeplasser som er utfordrende. Vi vil bidra til at det settes fokus på dette når vi skal starte opp, sier Nilsen.

Han mener samarbeidet med sjåfører og tillitsvalgte er viktig for å kartlegge alt. Dialogen med Troms fylkestrafikk beskriver han som positiv.

– Vi opplever at de er åpne for å gå inn i diskusjoner rundt denne typen problemer, sier han.