INGER THUEN"/>

Får gatelys

Beboerne i Kroken og på Stakkevollan kan glede seg over at de endelig får bedre belysning.
nyheter

Det går mot lysere tider i bydelene Kroken og Stakkevollan. Midt i mørketida har nemlig kommunens nysatsing «Bydelsløftet» bestemt seg for å sette i stand gatebelysning i disse to områdene.

– Vi har tidligere bestemt oss for å sette disse to bydelene på kartet, og belysning er kjempeviktig både for å sikre trivsel og trygghet. Vi vet for eksempel at belysning forebygger vold, sier leder av Bydelsløftet, Frid Fossbakk (H).

Bevilgning

I forrige uke møtte kommunen representanter blant annet for TBBL, ungdomsrådet – og selvfølgelig bydelsråd og velforening for Kroken og Stakkevollan.

På møtet ble det besluttet å bevilge 50.000 kroner hver til bydelene for å sikre skikkelig belysning.

– Dette er et tiltak som er etterlyst av beboerne selv. Forhåpentligvis vil dette skje så raskt som mulig, sier Fossbakk.

Flott start

Styreleder i Kroken og omegn bydelsråd, Svein-Erik Pettersen, er selvfølgelig glad for bevilgningen.

– Det er positivt – da er vi i gang!

Han sier midlene i hovedsak skal brukes til ny belysning. Dermed må det også kartlegges hvor behovet er størst.

Belysning er imidlertid ikke det eneste som står på bydelens ønskeliste. Utbedring av gang– og sykkelstier, utvikling av parken rundt kirka, reparasjon av ballbinge – og utbedring av strandområdet med egen grillplass er noen av de etterlyste tiltakene.

Helhetsplan

– Det trengs en helhetsplan for bydelen. Da ville politikerne kunne sett hvilke tiltak som er mest prekære, mener Pettersen.

Byutviklingskomiteen vedtok i august å sette av fire millioner kroner over en fireårsperiode til tiltak i Kroken og på Stakkevollan.

De 100.000 som nå er bevilget, er første konkrete tildeling fra Bydelsløftet.

– Dette er en sped start, sier Svein-Erik Pettersen.