KJETIL VIK"/>

Millionstrid om båtleie

Det er full strid mellom rederiet og fylkeskommunen om hvem skal betale regningen for leie av hurtigbåter i fjor.
nyheter

Det er et hav av avstand mellom partene: Boreal Transport krever full dekning for ekstrautgifter ved leie av «Fjordkongen» og «Fjorddronningen», mens Troms fylkeskommunen fullstendig avviser kravet. I verste fall kan striden ende i retten dersom partene ikke kommer til enighet.

– Det er fortsatt stor avstand mellom partene, sier daglig leder Stig Solheim i Boreal Transport.

Har god sak

Boreal Transport har gitt fylkeskommunen frist til i morgen med å betale fakturaene som er datert 15. og 26. juli 2012. Fakturaene er blant annet for leie av de to hurtigbåtene, høyere drivstoffutgifter og kai-utbedringer. I et brev til fylkeskommunen skriver selskapet at dersom beløpene ikke er innbetalt innen 6. januar, vil Boreal vurdere rettslige skritt for å sikre at fakturaene blir dekket av fylkeskommunen.

– Om vi møtes i retten, er det det siste vi håper på. Vi håper vi kommer fram til en forhandlingsløsning. Utspillet er hos fylkeskommunen. Vi mener vi har en god sak, ellers ville vi ikke sendt regning med purring, sier Solheim.

Ingen av partene ønsker å gå ut konkret med hvor stort beløp striden står om, men både Solheim og fylkesråd for samferdsel, Terje Olsen, bekrefter at det er snakk om millionbeløp.

På trygg grunn

– Det er snakk om et syvsifret beløp, over én million kroner. Mer enn det vil jeg ikke konkretisere beløpet, sier Solheim.

– Jeg vil ikke gå ut offentlig med beløpets størrelse, men det kan være snakk om millionbeløp, sier Terje Olsen.

Partene har allerede hatt et forhandlingsmøte, uten å komme til enighet.

– Vi er ikke enige om hvem som skal betale regningene. Kravet fra Boreal er at fylkeskommunen skal betale hele regningen. Vi har sagt at det er Boreal sitt ansvar, det er sånn vi tolker kontrakten, sier Olsen.

– Frykter fylkeskommunen en eventuell rettssak?

– Det får vi se i forhold til hva vi svarer, men vi mener vi er på trygg grunn når vi ikke vil betale.

SI DIN MENING: Hvem bør betale regningen for innleide hurtigbåter?