Her er Nobina-bøtene

10.000 må selskapet punge ut for hver gang bussen ikke dukker opp.
nyheter

I avtalen med Troms fylkestrafikk fremgår det at Nobina kan bli bøtelagt for forsinkelser og avlyste turer. Det skjer ved forsinkelser og innstilte ruter.

Det anses først som en forsinkelse dersom bussen er over tre minutter etter kjøreplan fra avgangsholdeplass.

  • Innstilt avgang kan straffes med 10.000 kroner i gebyr.
  • Avvik fra rutetrasé kan gi 10.000 kroner i gebyr.
  • Forsinkelse over tre min. kan gi 3.000 kroner i gebyr.
  • Forsinkelse over ti min. kan gi 5.000 kroner i gebyr.
  • For tidlig avgang kan gi 3.000 kroner i gebyr.

I tillegg finnes en rekke andre avvikstyper som også kan utløse gebyr. Forsinkelser som ikke kan lastes Nobina vil ikke utløse gebyr.

Nobina vil gjøre seg fortjent til bonus dersom punktligheten er 95 prosent eller høyere. Bonusen vil bli fra 120.000 til 320.000 kroner per kvartal avhengig av prosentvis punktlighet.

Her kan du lese hele kontrakten mellom Nobina og Troms fylkestrafikk.