- Sterkt uenig

Utdanningsforbundet reagerer sterkt på at Magnus Mæland (H) ber skoler i Tromsø reklamere med sine resultater i de nasjonale prøvene.
nyheter

I torsdagens iTromsø gikk Magnus Mæland (H) ut å sa at han ønsket at Tromsø-skolene skulle tydeligere reklamere for resultatene på de nasjonale prøvene.

– I alle andre deler av samfunnet har man konkurranse, hvorfor ikke i skolen? Jeg er for fritt skolevalg, og man bør gjøre det lettere for foreldre og se hvordan de ulike skolene presterer, hevder Mæland.

Det er Grete Theodorsen i utdanningsforbundet sterkt uenig i.

- Det er ingen rektorer, lærere eller skoleforskere som støtter et slikt utspill. Det er rett og slett ingen faglig begrunnelse for å gå ut med disse resultatene, sier leder av Utdanningsforbundet Tromsø, Grete Theodorsen.

- Men er det ikke bra at skoler kan bruke disse resultatene for å lære av hverandre?- Skolene kan lære av hverandre. Men om man bruker resultateen for å rangere skoler, så mister prøvene sin legitimitet.

Hun mener de nasjonale prøvene bare speiler en liten del av det skolene gjør. - Dermed gir prøvene et veldig snevert grunnlag for å si noe om kvaliteten på skolen.

Theodorsen går så langt som å kalle det desinformasjon om skoler skulle bruke resultater av nasjonale prøver for å rekruttere elever. - Det er på linje med desinformasjon. Prøvene er et pedagogisk verktøy - ikke et verktøy for å rangere skoler.

Hva synes du?