Større trussel enn terror

Nobelprisvinner Wangari Muta Maathai som i helgen besøkte Tromsø, er mer redd for ødeleggelsen av miljøet enn hun er for terrorister.

ENGASJERT: Fredsprisvinner Wangaari Maathai snakket engasjert og åpent til et nesten fullsatt kulturhus lørdag. 

nyheter

– Terrorister er mennesker. De kan arresteres, de kan oppdras, de kan vi snakke til. Vi kan ikke arrestere eller snakke til miljøødeleggelser. Vi må gjøre noe med det.

Fredsprisvinneren fra 2004, Wangari Maathai gjorde sterkt inntrykk på de mange hundre som lørdag hadde møtt fram i storsalen på Kulturhuset for å lytte til hennes budskap om å ta vare på miljøet, snu utviklingen og stanse den globale oppvarmingen.Maathai fra Kenya er foreløpig den eneste kvinnelige fredsprisvinneren fra det afrikanske kontinentet,
Hun er stifteren av Green Belt Movement, en fredsorganisasjon som med miljøbevissthet som grunnlag. Siden starten har de plantet 30 millioner trær i Kenya.

Av fag er hun professor i miljøspørsmål, men mest reiser hun verden rundt for å fremsi sitt budskap: Ta vare på jorda.Blir lyttet til

– Det er svært inspirerende å ha en slik kvinne på besøk hos oss, sier varaordfører Pia Svensgaard som var kommunens offisielle representant ved arrangementet som var i regi av FN-sambandet i Tromsø og fredssenteret på Universitetet.

– I 30 år sakket jeg om viktigheten av å plante et tre, og ta vare på jorda. I det samme øyeblikket som Nobelkomiteen utropte mitt navn som mottaker av fredsprisen, ble jeg lyttet til. Det blir jeg fortsatt, sa Wangaari Mathaai.

– For oss er det en ære å ha deg i Tromsø. Du er mamma Afrika. I fjor hadde vi besøk av Nelson Mandela. Nå har vi fått besøk av mama Afrika, en kvinnelig Mandela, sa Ole D. Mjøs.

Miljøsak er fredssak

Wangaari Maathai understreket viktigheten av å ta vare på miljøet. Ikke bare for å ha en renere verden og et generelt bedre miljø.
Men også for å skape en fredeligere verden.

– På det afrikanske kontinent blir det varmere. Snøen i fjellene smelter og det er vanskeligere for menneskene å leve der. Vi har allerede fått de første miljøflyktningene. Menneskene vil søke andre steder der det er bedre å leve og bo.

– Når mange mennesker er på flukt, skaper det konflikter dit de kommer. Vi ser det allerede i Europa. Dette er en farlig utvikling som vi må gjøre noe med. Både mellom menneskene og ikke minst med miljøet, slik at antallet miljøflyktninger ikke øker, sa fredsprisvinner Mathaai.Wangaari Maathai plantet sitt aller første tre allerede som barn i landsbyen der hun vokste opp. Det første treet hun plantet for "Green belt movement", ble satt i jorda 5. juni 1977.

– Nå har det spredt seg. Over hele verden mangler trær. Et tre gir så mye. Det sparer naturen, verner jorda og skaper liv. Det er også et symbol på kraften fra det som vokser. Det gir liv, og skaper håp, sier fredsprisvinner Wangaari Mathaai.

Relaterte saker: