Bekymret for busstilbudet

Byrådet foreslår refusjonsordning for busspassasjerer som blir rammet av forsinkelser og innstillinger.
nyheter

- Vi vil ikke maksimere innkjøringsproblemene, men velger likevel å sende et brev der vi uttrykker bekymring på vegne av innbyggerne i Tromsø. Av kontrakten går det fram at rutebilselskapet Nobina må betale høye bøter når de innstiller eller er forsinket. Spørsmålet er om innbyggerne i Tromsø, som ikke rekker jobb, skole og barnehager, skal få kompensasjon fra Troms Fylkestrafikk som tjener på straffegebyret, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen.

Fredag sendte byrådet brev til fylkeskommunen der de uttrykte bekymring for kollektivtilbudet i Tromsø. De er klar på at et godt og velfungerende busstilbud er meget viktig, særlig for de mange innbyggerne som er helt avhengige av stabile avganger.

Byrådet påpeker at de hittil ikke har involvert seg i bussproblemene i Tromsø, men alle avisoppslagene de siste ukene gjorde at de fredag sendte et brev til fylkesråden for samferdsel.

- Vårt mål er best mulig samarbeid med fylkeskommunen som kommer innbyggerne i Tromsø til gode. Brevet er ingen kritikk av fylkeskommunen, men det er riktig av oss å uttrykke vår bekymring for kollektivtilbudet i byen. Hele 42 prosent av befolkningen bruker kollektivtilbudet regelmessig, og da er det svært viktig at det fungerer, sier Hilmarsen.

I brevet til fylkesråden heter det:

«Det vil sterkt oppfordres til at Troms Fylkestrafikk som oppdragsgiver utarbeider en serviceerklæring for publikumstilbudet, jamfør punkt 2.10 i kravspesifikasjonen for anbudet. Etter vår oppfatning må det legges bedre til rette for en konkret refusjonsordning som skåner innbyggerne for de belastninger som påføres ved avvik.»