Krever salt på glatte veier

Ingen salting, bestemte kommunestyret. Utdatert vedtak, mener Nobina. DEBATT: Synes du det bør bli lov å salte veiene?
nyheter

Busselskapet etterlyser salting på vinterens glatteste dager.

– Vi bør innføre et salteregime. Det er flere problemområder i Tromsø når det gjelder fremkommelighet, hvor det bør saltes, sier driftssjef Magnar Nilssen.

Avviste salting

I går gikk det galt for flere av Nobina-bussene ved Gyllenborg skole. Denne veien og Jens Olsens gate sør for Fylkeshuset er blant bakkene hvor bussene sliter selv om det er strødd.

Her mener Nilssen at det absolutt bør saltes på glatte dager – som i går.

Men på slutten av 90-tallet avgjorde kommunestyret at det ikke skulle saltes i Tromsøs gater. Gunnar Pedersen (H) sto bak vedtaket.

– Det er fordi salt får bilene til å ruste. Det ødelegger skoene til folk, og avrenningen skader planter og trær langs veiene, sier Pedersen.

Han sier fremdeles nei til salting.

Utdatert

Magnar Nilssen mener kommunestyrets vedtak er fullstendig utdatert. I et møte med Bydrift og byråd for utvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp), har Nobina gitt uttrykk for ønsket om at de bratteste veiene saltes.

– Byrådet ønsker en reisegaranti på bussene. Dersom de kan gi en veigaranti som innebærer at busstraseer er brøytet og strødd skal vi gi en reisegaranti, sier Nilssen.

Konstituert enhetsleder ved Bydrift, Dag Ivar Andreassen, er langt på vei enig i at det bør åpnes for salting på enkelte steder.

Alternativt middel

– Det kan være fornuftig når det går fra kaldt til mildt, og når man skal ha vekk islagte partier på utsatte steder.

Men Andreassen understreker at salting under kraftig snøfall som i går, ikke nytter uansett.

Gunnar Pedersen sier han kan åpne for et alternativ til salt – kjemikaliet CMA.

– Det fører ikke til rust på biler, påpeker Pedersen.

I tillegg til salting mener driftssjef Magnar Nilssen at vedlikeholdet generelt bør bli bedre.

– Vi ønsker en generell heving av nivået på vintervedlikehold når det gjelder brøyting og skraping av busstraseene.

Relaterte saker: